Voor steun aan Griekenland, maar tegen dit pakket

"Ik ben een Europeaan in hart en nieren", zei GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver in het debat over een nieuw leningenprogramma aan Griekenland. "Maar de afgelopen maanden wees Europa de waarden democratie, solidariteit en perspectief af en verving zij deze door een agenda van botsende ego's, eigenbelang en neoliberalisme," zei Klaver. "Dit is niet mijn Europa." Hij pleit voor een oplossing die Griekenland wel echt helpt. Lees hier zijn inbreng in het debat in de Tweede Kamer.

Voorzitter,

Ik ben een Europeaan in hart en nieren. De waarde en het belang van Europa hebben mijn partij en ik altijd met verve verdedigd. En deze zomer gebeurde er dan ook iets dat ik nooit voor mogelijk had gehouden: ik schaamde me diep voor Europa. Voelde afkeer. Europa liet zich van haar lelijkste kant zien. Voor mij en GroenLinks belangrijke waarden als democratie, solidariteit, en perspectief wees zij af. En verving deze door een agenda van botsende ego's, eigenbelang en neoliberalisme. Dit is niet mijn Europa. Dit is niet het Europa van samen de schouders eronder. Dit is het Europa van één land op de knieën dwingen.

En wat nu? Er ligt een akkoord dat op papier een oplossing lijkt, maar dat in werkelijkheid niet is. 3,5 procent begrotingsoverschot, wanneer is dat Nederland voor het laatst gelukt? Een investeringsagenda ontbreekt en torenhoge schulden blijven staan.

Het kabinet, bij monde van minister Dijsselbloem, doet ons echter graag geloven dat zij ‘pragmatisch’ handelt. Zo zei de minister een aantal weken geleden in de Kamer: ‘Ik heb nu zes maanden met politici van Griekse zijde aan tafel gezeten, elke zin had een ideologische lading,’ Daar had de minister schoon genoeg van. Griekenland zou moeten kijken naar wat ‘reëel haalbaar is.’ Deze manier van denken, is wat ik bij mijn aantreden als fractievoorzitter geduid heb als ‘het economisme’. Het geloof dat er maar één recept voor ontwikkeling en vooruitgang is. Een geloof dat wordt gepresenteerd als neutrale kijk op de wereld, als pragmatisme. Maar eigenlijk zo ideologisch is als de pest. En knetterrechts! Het pragmatisme van de minister van Financien is slechts een schuilnaam voor een keiharde neoliberale agenda van bezuinigen en privatiseren.

Alternatieven zijn wel mogelijk, het kabinet heeft deze alleen niet willen onderzoeken. En stelde zich op als de meest rigide hardliner in Europa.

Er is nog een kans om de Griekse bevolking perspectief te bieden: schuldverlichting. Het IMF pleit daarvoor. Het kabinet wil dat het IMF participeert. Maar het kabinet wil dan weer geen schuldverlichting. Hoe gaat de Minister-President dit verenigen? Is hij bereid op het punt van schuldverlichting water bij de wijn te doen, en het akkoord op dit punt aan te vullen?

 De Griekse bevolking zei heel duidelijk nee. In het rechtse pakket van bezuinigen, in stand houden van torenhoge schulden en massaprivatisering gelooft ik niet. En toch is de afweging om het pakket wel of niet te steunen voor Griekenland verschrikkelijk ingewikkeld.

Want wat is bij het ontbreken van voldoende steun het perspectief voor Griekenland? Het ontbreken van een echt haalbaar sociaal alternatief - gezien de geringe steun voor de Grieken in Europa - heeft ons eerder altijd doen besluiten dat een akkoord in zichzelf, ook al was de inhoud niet optimaal, te prefereren is boven geen akkoord. Dat was altijd al een ingewikkelde balans. En deze zomer is die balans omgeslagen. Eerder werd een akkoord bereikt in goed overleg met de Griekse regering, en met steun van de meerderheid van de bevolking.

Nu heeft Europa gekozen voor een akkoord dat bereikt is met dreigen, dat gebaseerd is op het vermijden van gezichtsverlies, en tot stand is gekomen met een enorme schoffering van de Griekse bevolking. Dat is niet mijn Europa. Dat is niet de manier hoe we verder komen met het Europese project. Deze manier van opereren is niet sociaal, niet solidair en niet democratisch. Deze koers wijst GroenLinks af. Daarom geven wij geen steun.

Het is geen nee tegen steun voor de Grieken. Het is geen nee tegen geld naar de Grieken. Kom bij GroenLinks met een sociaal pakket, een pakket met schuldverlichting en u bent van steun verzekerd. Ons nee, is een nee tegen het Economistisch Europa.