"Iedere dag stroomt geld van Europa naar Rusland voor olie, kolen en gas. Dat is onverteerbaar. Daarom is het goed dat we eindelijk als land de stap zetten om te stoppen met de aankoop van Russische fossiele brandstoffen. En daar planmatig en doelgericht naartoe werken", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.

"Nederland maakt sinds het starten van de oorlog in Oekraïne niet minder, maar meer geld over naar Rusland voor de import van olie. Daarmee financieren wij mede de oorlogsvoering van Poetin, in navolging van andere Europese landen moeten we daar zo snel mogelijk verandering in brengen", zegt PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen.

Polen wil eind dit jaar stoppen met gebruik van Russische olie, en gas en met kolen al in mei. Polen roept andere Europese landen op hetzelfde te doen. Duitsland wil ook zo snel mogelijk stoppen met Russisch gas en presenteerde op 25 maart een afbouwplan waarin ze ten eerste fors inzetten op besparing, en ten tweede ten doel stellen zo snel mogelijk van Russisch gas af te gaan.

Vrijheidsenergie
"Ook Nederland moet en kan het gebruik van Russische fossiele brandstoffen versneld afbouwen. Het zal niet makkelijk zijn en vraagt investeringen. We moeten energie besparen en versneld duurzame energie opwekken. Maar duurzame energie is vrijheidsenergie. En vrijheid is onbetaalbaar", aldus Klaver.