Voortman: kabinet laks over bedreigde LHBT-asielzoekers

Het kabinet neemt een lakse houding aan als het gaat om de vele signalen van bedreigde, geïntimideerde en mishandelde asielzoekers. Met name vrouwen, christenen en LHBT-ers moeten het ontgelden. Toch zijn de aanhoudende signalen voor het kabinet geen aanleiding om bedreigde asielzoekers tijdelijk veilig in safehouses op te vangen.

Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff in antwoord op Kamervragen van Linda Voortman. Hij meent dat de daders moeten worden aangepakt, in plaats van de slachtoffers beschermd. Maar met deze houding houdt Dijkhoff vast aan een schijnwerkelijkheid.

Voortman: “Ik ben teleurgesteld dat het kabinet nog steeds geen veilige plekken wil bieden voor bedreigde asielzoekers. Iedereen die andere mensen bedreigt vanwege hun seksuele geaardheid, gender of geloof moet natuurlijk hard worden aangepakt. Maar door te ontkennen dat de praktijk weerbarstig is en het niet altijd direct mogelijk is om daders aan te pakken, laat het kabinet homo's, vrouwen en christenen die in AZC's getreiterd worden aan hun lot over."