VS wil een derde minder JSF toestellen; wat zijn de gevolgen voor Nederland?

Uit het Amerikaanse tijdschrift "Airforce Times" blijkt dat de VS haar behoefte aan JSF toestellen met maar liefst één derde heeft verminderd. Dit zal tal van consequenties hebben voor prijs en toekomst van het hele project. Dus ook voor de Nederlandse deelname. GroenLinks eist in kamervragen dat het kabinet met nieuwe prognoses komt.

Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Defensie 1. Kent u het artikel "Memorandum outlines services funding plans"? (1)

2. Is het waar dat de zowel de Amerikaanse luchtmacht als de marine hun prioriteiten hebben verschoven ten nadele van de JSF?

3. Is het waar dat bij de USAF de behoefte aan de JSF met een derde zijn verminderd, dus een productieafname van ruim 500 toestellen?

4. Geven deze ontwikkelingen ook aanleiding om de Nederlandse behoefte aan de JSF aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Hebben deze ontwikkelingen consequenties voor de stukprijs, de afname door andere landen en dus ook voor de te verwachten omzet voor de industrie? Kunt u aangeven wat de effecten van deze behoefteafname zijn op de Nederlandse business case, stukprijs, en op de verwachte productie-omzet voor de Nederlandse industrie?

18 augustus 2004

1. Airforce Times