Den Haag, 10 september 2020

Het stijgende tekort aan stageplekken en leerbanen voor mbo-studenten is
inmiddels opgelopen tot 21.000 (Bron: SBB). Bedrijven en instellingen die door alle corona-regels al moeite hebben het hoofd boven water te houden, zien nauwelijks kans om daarnaast stagiair(e)s te begeleiden. Het is een rem op de studievoortgang en verkleint mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ruim 40% van de beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. En om dit diploma te behalen, is een goede stage of leerwerkplek tijdens de studie cruciaal. Bij de vorige crisis in 2008 bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidstekorten als de economie weer aantrekt.

Daar moeten we nu van leren, vinden VVD en GroenLinks. De partijen willen meer inzet en investeringen daarvoor, met name in sectoren die nu al tekorten kennen en/of in de toekomst van groot belang zijn zoals zorg, onderwijs, techniek en duurzaamheid.

“Mede door de coronacrisis zijn de stagetekorten in het mbo een groot probleem. De huidige maatregelen lijken onvoldoende te werken. Om het tekort zoveel mogelijk op te lossen moeten we actie ondernemen,” zegt Tweede Kamerlid Bart Smals (VVD).

“Als één ding duidelijk is geworden in deze crisistijd, is het dat onze samenleving gedragen wordt door praktisch opgeleide mbo-studenten. Van zorgmedewerker tot bouwvakker, van pedagogisch medewerker tot handhaver; allemaal zijn zij onmisbaar voor ons dagelijks functioneren. Daarom moeten we alles op alles
zetten om stages en leerwerkplekken weer op peil te brengen”, aldus Tweede Kamerlid Niels van den Berge (GroenLinks).

Het actieplan:

  1. Laat de overheid als grootste werkgever in Nederland extra stageplekken creëren in de publieke sector, zoals in de zorg en bij de politie.
  2. Waardeer bedrijven en instellingen die extra stageplekken realiseren via een corona-stage bonus,
  3. Ondersteun initiatieven die flexibel kijken naar stagemogelijkheden.

Bijvoorbeeld de grote tekorten aan stageplekken in de opleidingstak ‘orde en veiligheid’ ondervangen door nieuwe stageplekken te creëren bij winkels die mensen nodig hebben om gezondheidsrichtlijnen te handhaven. Of studenten ‘hospitality’ stageplekken aanbieden in dagbesteding bij verzorgingstehuizen.

En door in stagebegeleiding te investeren zodat studenten de begeleiding krijgen die ze verdienen en werkgevers hierin ontlast worden.