3 vragen over de opstelling van GroenLinks bij de Financiële Beschouwingen.

Betekent de positie van GroenLinks dat zij nu voor alles gaan stemmen?

Nee natuurlijk niet. Wij blijven strijden voor onze idealen. Ieder wetsvoorstel beoordelen wij op de inhoud. Als we voor zijn, zijn we voor. Maar als iets een verslechtering is, dan stemmen we tegen. Tenzij we het kabinet zover krijgen dat ze het plan verbeteren. En nu het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid meer heeft moeten ze naar ons luisteren. Dat gaat belangrijk zijn de komende tijd, want er komen nog genoeg wetten aan waar wij grote moeite mee hebben.

Waarom dan wel voor de begrotingen stemmen?

Omdat een tegenstem van een begroting grote gevolgen heeft: bij het wegstemmen van een begroting gaat al het voorgenomen nieuwe kabinetsbeleid niet door. Dan blijft het beleid bevroren op de situatie zoals die was – ongeacht de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. In tijden van bezuinigingen is dat best logisch. Je stemt dan immers tegen de bezuinigingen.

Nu het goed gaat met de economie wordt er door het kabinet niet bezuinigd, maar iets geïnvesteerd, al is het veel te weinig. Het is absoluut onvoldoende om het lerarentekort op te lossen en onze docenten voldoende te betalen. Het is niet genoeg om onze natuur te herstellen. Maar als bijvoorbeeld de onderwijsbegroting wordt weggestemd, dan is er volgend jaar 80 miljoen euro minder voor het basisonderwijs beschikbaar en 40 miljoen euro minder voor het voortgezet onderwijs. En als de begroting natuur wordt weggestemd is er 20 miljoen euro minder voor natuurbescherming.

Maar hoe boeken jullie dan resultaten?

Niet door te dreigen met een tegenstem als we niet bereid zijn dat ook waar te maken. Wel door met goede voorstellen te komen en door maatschappelijke druk te organiseren.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft GroenLinks gerealiseerd dat er verschillende gespecialiseerde jeugdzorgcentra komen voor de meest kwetsbare jongeren die nu maandenlang op een wachtlijst staan. GroenLinks heeft bereikt dat er 100 extra mensen bijkomen om zedenmisdrijven op te lossen. En het kabinet heeft onze initiatiefwet overgenomen die ervoor zorgt dat grote bedrijven zoals Shell winstbelasting gaan betalen in Nederland. Ook bij de komende begrotingsbehandelingen zullen onze parlementariërs voorstellen doen om de begrotingen en het Belastingplan te verbeteren.

Al eerder kwam er dankzij GroenLinks de Klimaatwet. En verzetten we ons succesvol tegen veel kabinetsbeleid. De dividendbelasting is van tafel, het plan om gehandicapten onder het minimumloon te betalen gaat niet door en het kinderpardon is er gekomen.

Die strijd wonnen we door keer op keer inhoudelijke argumenten op tafel te leggen. Door druk uit te oefenen samen met de mensen om wie het gaat. Door het verschuiven van de publieke opinie. En die inhoudelijke strijd is misschien wel harder nodig dan ooit. Wij blijven vechten voor beter betaalde zorgmedewerkers, leerkrachten en agenten. Voor het behoud van onze natuur. Voor een overheid die niet de grootste schuldeiser is, maar mensen juist uit de schulden helpt.