Werkgarantie voor jongeren

De commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een initiatief van de Europese Groene fractie voor een "European Youth Guarantee". Jongeren, die langer dan zes maanden werkloos zijn, moet werk of een opleiding aangeboden worden. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen wil dat de Europese Commissie en de EU-landen dit initiatief snel oppakken.

"De werkloosheid onder jongeren in Europa is door de economische crisis opgelopen tot meer dan twintig procent: ruim twee keer zo hoog als onder de totale bevolking. Dit is ontoelaatbaar want als jongeren al vroeg in hun leven langer dan zes maanden thuis zitten, vergroot dit de kans dat ze ook later aansluiting op de arbeidsmarkt missen", aldus Cornelissen.

Nederland heeft moeite met het oplossen van de problemen met jeugdwerkloosheid, maar het probleem in andere EU-landen is nog veel dramatischer. In Spanje, Italië en Ierland zijn meer dan een kwart van de jongeren werkloos.

Het Groene initiatief van Emilie Turunen, de jongste Europarlementariër, vraagt ondermeer om meer stageplekken met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor jongeren.

Cornelissen: "Het is cruciaal dat er meer leer-werk-plekken en stageplekken beschikbaar komen zodat jongeren werkervaring kunnen opdoen. Stages moeten daarnaast aan regels worden gebonden. Nu zetten werkgevers afgestudeerde stagiaires vaak in als volwaardige werknemers tegen te lage stagevergoedingen. Dit is uitbuiting en ontneemt kansen voor studenten die stage willen lopen in het kader van hun opleiding."

Bekijk ook het item over jeugdwerkloosheid van Europarl TV, het online videokanaal van het Europees Parlement