Werkgarantie voor mensen in de WSW

GroenLinks wil een werkgarantie voor de wsw-ers en voor de mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. Deze garantie moet wat GroenLinks betreft deel uit maken van het nog te sluiten Sociaal Akkoord tussen dit kabinet en de sociale partners.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks pleit voor een Wet Investeren in Mensen (WiM). Deze wet bundelt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Investeren Jongeren (WIJ), Wajong en delen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) tot een nieuwe regeling waarin meedoen het uitgangspunt is. Klaver: “Wij kiezen voor één regeling waarin de mens centraal staat. Heel anders dan dit kabinet dat met hun samenvoegingvoorstel slechts op zoek geweest is naar geld.”

Ruim 200.000 mensen met een beperking zitten op dit moment thuis zonder werk en staan op een wachtlijst die dagelijks groeit. Van de 100.000 WSW-ers die wel werken heeft slechts 5% een baan bij een reguliere werkgever. Dit kabinet kiest ervoor fors te bezuinigen uitkeringen, participatie en wil op termijn 30.000 banen in de sociale werkplaatsen schrappen. Hiermee komen 40.000 mensen met een beperking thuis te zitten. Met deze bezuinigingen ontneemt dit kabinet de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen en perspectief mee te kunnen doen.

GroenLinks wil de door het kabinet voorgestelde belastingverlichting voor ondernemers ter waarde van 600 miljoen euro inzetten voor de WiM. Via deze maatregel worden 10.000 banen gecreëerd. In totaal creëert GroenLinks 400.000 banen in plaats van de 100.000 van het kabinet. Klaver: “Iedereen die langer dan een jaar werkloos is, krijgt een participatiecontract met de gemeente, tegen een vergoeding van het wettelijk minimumloon. Scholing, begeleiding, kinderopvang en deeltijdwerk maken ook deel uit van dit participatiecontract. Zo gaan mensen van werk naar werk, in plaats van werk naar bijstand.”