Frits Lintmeijer
Frits Lintmeijer

Wet doorstroming huurmarkt doorbreekt negatieve trends niet

De woningmarkt werkt van geen kanten. Miljoenen mensen wonen nu al in woningen die zij niet of nauwelijks kunnen betalen. De Wet doorstroming huurmarkt 2015 brengt daar nauwelijks verandering in.

Achttien procent van de huurders woont op dit moment in een voor hen te dure sociale huurwoning, een stijging van meer dan tien procent sinds 2008. De woonlasten voor huurders zijn bovendien gestegen, terwijl die voor kopers juist zijn gedaald. Het totaalbeeld is zorgelijk: huurhuizen, veelal bestemd voor mensen met lagere inkomens, worden veel duurder.

Betaalbare huurwoningen
Corporaties verkopen huurwoningen. Het aanbod van betaalbare huurwoningen daalt hierdoor, terwijl de vraag juist stijgt. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 keert deze trend niet. Ook de verhuurdersheffing werkt lage huren voor bestaande en nieuwe duurzame huurwoningen tegen.

Middeninkomens
De Wet doorstroming huurmarkt 2015 zet ook geen rem op verdere prijsstijging in het toch al dure particuliere huursegment. Voor middeninkomens maakt dit doorstromen naar de particuliere huurmarkt niet echt aantrekkelijk. Ook doorstromen naar de koopmarkt is voor hen minder gunstig, omdat zij minder profijt hebben van de hypotheekrenteaftrek dan de hogere inkomens.

Huursombenadering
De huursombenadering werkt positief voor lagere inkomens, omdat de totale huursomstijging hierdoor niet meer dan inflatie plus 1 procent zal zijn. Hij wordt echter pas per 1 januari 2017 volledig van kracht. Voor de middeninkomens werkt de huursom juist nadelig, omdat verhogingen boven de 2,1 procent hierin niet meetellen. Gelukkig worden woningverbetering en energiebesparingsmaatregelen buiten de huursom gelaten.

Woonzekerheid
Tijdelijke huurcontracten kunnen vooral voor verhuurders aantrekkelijk zijn, maar voor huurders kleven hieraan grote nadelen. Tijdelijke huurcontracten kunnen voor specifieke groepen een oplossing bieden, maar moeten niet de norm worden. De regering neemt een te grote sprong in het duister door invoering van tijdelijke huurcontracten pas na vijf jaar te evalueren.