Wet op openbare informatie: tien voorstellen voor een transparantere overheid

Om de overheid transparanter te maken, wil GroenLinks de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) op de schop nemen. GroenLinks-Tweede Kamerlid Mariko Peters kondigt daarom vandaag aan dat ze komt met een initiatiefwet voor openbaarheid van informatie. De initiatiefwet moet de overheidsinstanties voorbereiden om informatie sneller vrij te geven en het moet ze vooral transparanter te maken. Vandaag lanceert Peters een plan waarin ze tien voorstellen doet.

Volgens Peters stamt de Wob uit de tijd van de ganzenveer en mist deze aansluiting op het digitale tijdperk.

“Snelle, kosteloze en actuele informatie is onmisbaar om de overheid goed te controleren. We hebben daar ook recht op. Overheidsinformatie is van de burger.”

GroenLinks vindt dat de dertig jaar oude Wob er niet in is geslaagd om de achterkamertjescultuur te doorbreken. “In plaats van informatie ongecensureerd openbaar te maken, doet de overheid vooral aan voorlichting waarbij informatie voorgeschoteld wordt. Dat was niet het doel van de plicht om actief informatie openbaar te maken. Er moest juist tegenwicht worden geboden aan overheidspropaganda”, zegt Peters.

In het GroenLinks-voorstel staat dat de toegang tot overheidsinformatie geen dienst, maar een burgerrecht moet zijn. Daarbij wil Peters dat er een onafhankelijke Informatiecommissaris komt die Wob-verzoeken kan beoordelen en versnellen. Informatie moet kosteloos toegankelijk worden gemaakt aan de hand van een centraal digitaal en actueel register. Uitzonderingen op openbaarheid worden echt uitzonderingen. Ook zou het parlement ambtenaren mogen horen en alle binnenkomende stukken moeten openbaren.

In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Scandinavische landen en de Europese Unie is openbaarheid beter geregeld. Volgens Peters kan Nederland daar een voorbeeld aan nemen. “Nederland loopt inmiddels behoorlijk achter qua transparantie van bestuur. Maar wie het vertrouwen in de overheid en democratie wil vergroten moet de openbaarheid koesteren. Openbaarheid is de beste controle op macht. Ik roep andere politieke partijen op hier samen met GroenLinks voor te strijden”, aldus Peters.

Lees meer over GroenLinks en de WOB