GroenLinks wil dat Nederland het asielbeleid wijzigt dat betrekking heeft op Afghanen die voor de Afghaanse veiligheidsdienst hebben gewerkt, naar aanleiding van signalen dat recent steeds meer van deze mensen worden uitgezet naar Afghanistan. Daarvoor zal Corinne Ellemeet morgen pleitten in de Tweede Kamer. Deze mensen worden nu collectief verdacht van mensenrechtenschendingen, zonder individuele toets. GroenLinks wil dat er in alle gevallen een individuele toets plaats vindt of iemand heeft meegewerkt aan mensenrechtenschendingen.

Individueel toetsen

Iedereen die  onder het communistische bewind voor de Afghaanse veiligheidsdienst heeft gewerkt tussen 1978-1992 en vervolgens asiel heeft aangevraagd in Nederland krijgt een zogenaamde 1F-status. Op basis van een ambtsbericht uit 2000 worden al deze mensen categorisch aangemerkt als medeplichtig aan mensenrechtenschendingen. Daartegen is geen beroep mogelijk.

In 2008 bracht VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR een rapport uit waaruit bleek dat ex-werknemers van de KhAD/WAD niet categorisch van mensenrechtenschendingen kunnen worden beticht. Ook Amnesty International heeft kritiek op het strenge Nederlandse beleid, dat Nederland als één van de weinige Europese landen voert.

GroenLinks wil dat beleid nu aanpassen. Ellemeet: “Wie mensenrechten heeft geschonden verdient onze bescherming niet, maar of dat zo is moet wat GroenLinks betreft individueel worden getoetst. Nu krijgen mensen geen kans om zich te verweren tegen beschuldigingen,” stelt Ellemeet.

Steeds meer uitzettingen

Veel van deze Afghanen met een 1F-status verblijven al jaren in Nederland, omdat artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens het verbiedt om mensen uit te zetten naar gevaarlijke gebieden. Ellemeet krijgt echter signalen dat Nederland de laatste tijd steeds vaker Afghanen met een 1F-status uitzet. De controversiële uitzetting van Feda Amiri die recentelijk veel in het nieuws is geweest, is daar één voorbeeld van. Zij wil van staatssecretaris Teeven weten of er inderdaad sprake is van een trend.

“Iedereen verdient een kans om zijn onschuld te bewijzen. Je wilt niet met de vraag blijven zitten of mensen zoals de onlangs uitgezette Feda Amiri ten onrechte zijn gescheiden van hun familie en naar een onveilige situatie zijn gestuurd,” aldus Ellemeet.

Ambtsbericht

In de Tweede Kamer wordt al langer gediscussieerd over het categorisch beschuldigen van mensenrechtenschendingen van alle Afghanen die in een bepaalde periode voor de Afghaanse veiligheidsdienst heeft gewerkt. De regering baseert dit beleid op een ambtsbericht van het ministerie van buitenlandse zaken uit 2000, dat destijds op de ambassade in Pakistan is vastgesteld,  omdat Nederland destijds geen ambassade had in Afghanistan. Ellemeet wil dat Nederland een nieuw onderzoek instelt naar het 1F-beleid met betrekking tot Afghanen.