Windenergie kan niet wachten

GroenLinks vindt dat investeren in windenergie niet een half jaar op zich kan laten wachten. Het is dan ook spijtig dat in navolging van een Kamermeerderheid de provincie Noord-Holland heeft besloten alle aanvragen voor windturbines te bevriezen. Windenergie is schoon, betaalbaar en levert groene banen op, en zou dus juist in tijden van crisis prioriteit moeten zijn.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Ik vind dit echt een gemiste kans. Windenergie heeft de toekomst: de prijzen van windmolens en zonnepanelen dalen, terwijl olie en andere fossiele brandstoffen alleen duurder worden. Dat PvdA en D66 in Noord-Holland juist nu meewerken aan stopzetting van de investeringen in windenergie, terwijl we in het verleden gezamenlijk optrokken, doet  pijn.”

GroenLinks-wethouder Van Poelgeest (Klimaat en Energie) uit Amsterdam liet dinsdag in Het Parool weten dat hij er alles aan gaat doen om toch meer windmolens in zijn gemeente te bouwen. De landelijke GroenLinks-fractie juicht dit initiatief van harte toe. Van Tongeren: "Ik ben trots dat Van Poelgeest vasthoudt aan zijn plannen, en de coalitie van PvdA, D66, CDA en VVD in Noord-Holland van een weerwoord voorziet.”

GroenLinks wil al jaren een stevige impuls geven aan groene energieopwekking in Nederland.Ons land hoort qua schone energie bij de hekkensluiters van Europa. Nederland haalt nog geen 4% van de energie uit schone bronnen, een te verwaarlozen aantal vergeleken bij landen als Noorwegen (61,1 %) en Zweden (47,9 %).Om EU-afspraken na te komen, moet Nederland in 2020 14% van de verbruikte energie uit duurzame bronnen halen. Van Tongeren: “Of we die doelstelling op deze manier gaan halen, is zeer de vraag.”