Het wordt makkelijker voor coöperaties die in de buurt zelf energie opwekken doordat de Tweede Kamer vanavond instemde met amendement van GroenLinks op het belastingplan. Tweede Kamerlid Jesse Klaver spreekt van een belangrijke stap voor zonne-energie. Buurtbewoners die zelf geen geschikt dak hebben kunnen samen met anderen in zonnepanelen investeren, maar de regeling om dit te stimuleren werkte tot op heden niet goed. Ook samenwerken om andere vormen van energie op te wekken wordt door het amendement van Klaver makkelijker.

Dankzij de motie van GroenLinks die vanavond werd aangenomen krijgen coöperaties een investeringsgarantie van 15 jaar. Veel mensen mensen die samen energie opwekken, ontvangen een korting op hun energiebelasting. Uit vrees voor snel veranderende regelgeving wordt er echter minimaal gebruik gemaakt van de regeling. Dankzij het amendement dat GroenLinks Kamerlid Jesse Klaver indiende op het belastingplan zijn energie coöperaties nu verzekerd van minimaal 15 jaar belastingkorting. Met deze termijn is het goed mogelijk om de startinvestering terug te verdienen.

Klaver: “Dit is fantastisch nieuws, een belangrijke stap voor zonne-energie. Door deze wijziging kan het beter uit om over te stappen op duurzame energie. Dit kan een enorme boost geven aan zonnestroom.”

Het amendement van GroenLinks werd gesteund door CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, Klein, D66, PvdA, SP en 50plus.