Tom van der Lee

Zes knelpunten in de energietransitie

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat presenteert GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee zes concrete knelpunten in de energietransitie. Deze punten gaan onder andere over een aparte regeling voor kleine windmolens, laadpunten en de Postcoderoosregeling. Deze knelpunten zijn relatief eenvoudig op te lossen maar staan de energietransitie onnodig in de weg.

Tom van der Lee: “Mensen die enthousiast met de energietransitie aan de slag gaan, bijvoorbeeld door een energiecoöperatie te starten of hun woning te isoleren, stuiten nog steeds op veel obstakels. Ik heb een aantal van deze obstakels in kaart gebracht en vraag aan de minister deze obstakels zo snel mogelijk weg te nemen.”

Lees hieronder de zes voorstellen.