Zes voorstellen van de Europese Groenen voor transparante en eerlijke Europese politiek

Op initiatief van de Europese Groenen buigt het Europarlement zich over een zes voorstellen om de Europese politiek transparanter en eerlijk te maken. Europarlementariër Sven Giegold (Duitse Groenen) loodste zijn rapport door de commissie Constitutionele Zaken en legt het nu voor aan het hele Europarlement.

De zes belangrijkste voorstellen op een rijtje:

1. Onafhankelijke ethische controle op Europese Commissie

Een speciale ethische commissie controleert of de eurocommissarissen zich houden aan hun gedragscode, de code of conduct. Tot nu toe worden de leden van deze ethische commissie door de eurocommissarissen zelf benoemd. En – niet verrassend – deze commissie heeft oud-eurocommissarissen in opspraak tot nu toe altijd vrijgesproken. Wij willen dat deze ethische commissie onafhankelijk wordt benoemd.

2. Lobbyregister voor Europese ambtenaren

Nu hoeven alleen eurocommissarissen, hun stafmedewerkers en de hoogste ambtenaren per departement (de directeurs-generaal) openbaar te maken welke lobbyisten ze spreken en moeten die lobbyisten zich registreren. Wij willen dat alle relevante EU-ambtenaren die meeschrijven aan wetgeving zich aan die regels moeten houden.

3. Openheid over lobby bij Europarlementariërs

Europarlementariërs zijn nog helemaal niet verplicht om openheid van zaken te geven over hun lobbyafspraken als ze werken aan wetgeving (wij doen dat al wel) . Wij willen dat Europarlementariërs voortaan verplicht een eigen lobbyregister gaan bijhouden.

4. Afkoelperiode voor Europarlementariërs

Terwijl het Europarlement de afkoelperiode voor oud-eurocommissarissen wil verlengen, bestaat er voor Europarlemenariërs zelf nog geen afkoelperiode waarin ze niet als lobbyist aan de slag mogen. Wij willen een afkoelperiode voor Europarlementariërs invoeren.

5. Openheid over lobby bij vertegenwoordigers van EU-landen

Alle EU-landen hebben een permanente vertegenwoordiger in Brussel, zo hoeven de staatshoofden en ministers niet steeds heen en weer naar Brussel. Sommige landen, zoals Ierland, houden netjes een lobbyregister bij. Maar lang niet alle landen doen dat. Wij willen dat ook de permanente vertegenwoordig van EU-landen een lobbyregister bijhouden.

6. Toegang tot documenten

Veel documenten blijven onnodig geheim, bijvoorbeeld de onderhandelingsdocumenten tijdens een trialoog, of de notulen van informele vergaderingen van de machtige eurogroep. Wij willen dat documenten zo snel mogelijke opbaar gemaakt moeten worden.