Zorghervorming brengt mensen in problemen

De hervorming van de zorg, die vanaf 1 januari van kracht is, brengt mensen in de problemen. Die conclusie trekt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet uit een enquête die TNS Nipo op verzoek van GroenLinks hield onder een representatieve groep mensen die langdurige zorg ontvangt.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de mensen die langdurige zorg ontvangen vanaf 1 januari geconfronteerd wordt met hogere kosten. Een kwart van de mensen geeft aan minder professionele zorg te ontvangen. En bijna de helft geeft aan dat vrienden, familie en buurtgenoten de mantelzorg die zij nodig hebben niet kunnen leveren. Bij mensen met een laag inkomen (onder de 26.200 euro bruto) is dat zelfs 61%.

Ellemeet: “Dit zijn zorgelijke cijfers. Met name de laagste inkomens ondergaan de pijnlijke effecten van de miljardenbezuinigingen op de zorg. De rechtse bezuinigingsagenda heeft onrechtvaardige gevolgen.”

Het kabinet beloofde dat de zorg door de hervormingen beter en meer op maat georganiseerd zou worden. Mensen zouden hun vertrouwde zorgverlener kunnen behouden en PvdA-leider Diederik Samsom gaf een jaar geleden zelfs een ‘zorggarantie.’

Ellemeet: “De cijfers van TNS Nipo laten zien dat mensen in de problemen komen als zij zelf niet méér kunnen betalen voor hun zorg en geen familie of vrienden hebben die kunnen bijspringen. De beloftes van het kabinet over betere zorg worden niet nagekomen.”