De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de:

 • Kandidatencommissies
 • Commissie Geschil en Beroep
 • Congrespresidium
 • Referendumcommissie

Kandidatencommissies

De externe kandidatencommissie selecteert kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissie wordt door het partijbestuur ingesteld.

De interne kandidatencommissie selecteert kandidaten voor het partijbestuur en de toezichtraad. Deze kandidatencommissie wordt door het congres verkozen, voor een termijn van drie jaar.

De kandidatencommissie (voor partijbestuur en toezichtraad) is als volgt samengesteld:

 • Helen Kuyper (voorzitter)
 • Marijn Bouwmeester
 • Jeroen van Rossum
 • Bart de Leede
 • Marieke Wagter
 • Miguel Ririhena
 • Marelva van Erp

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

De kandidatencommissie extern is als volgt samengesteld:

 • Jeroen Postma (voorzitter)
 • Linda Kiewiet
 • Linda Voortman
 • Glimina Chakor
 • Fenna Bolding
 • Nevin Özütok
 • Tof Thissen

Contact: kctk@groenlinks.nl

Ook Europees, lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Commissie voor geschil en beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • Bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • Uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • Beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie voor geschil en beroep 2020 -2023: 

 • Margreet de Boer
 • Ali al Hadaui
 • Christian Jongeneel (voorzitter)
 • Jurien Korzelius
 • Martine Leewis
 • Floris Tas 
 • Mieke van der Vegt

Het contactadres van de commissie is de bestuurssecretaris Melissa van Herwijnen (via mvherwijnen@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van het congres. Samenstelling congrespresidium:

 • Jaap van der Heijden (voorzitter)
 • Coos Hoebe
 • Jaco van der Veen
 • Jessica Kips
 • Gijs van der Kroef
 • Rik van der Laan
 • Wellemijn Ruberg
 • Beatrijs Erends
 • Werenfried Spit

Contact: congrespresidium@groenlinks.nl

Referendumcommissie

De lijsttrekkers voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement worden gekozen bij referendum. Daarnaast worden de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement per referendum vastgesteld. Tot slot kan worden besloten tot het houden van een referendum over een onderwerp dat tot het werkterrein van het congres hoort (een zogenaamd politiek referendum).

De referendumcommissie is verantwoordelijk voor het verloop van de stemming en de vaststelling van de uitslag van een referendum. Samenstelling referendumcommissie:

 • Kees Diepeveen (voorzitter)
 • Jurien Korzelius
 • Simon Otjes