De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de:

 • Kandidatencommissies
 • Commissie Geschil en Beroep
 • Congrespresidium
 • Referendumcommissie

Kandidatencommissies

De externe kandidatencommissie selecteert kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissie wordt door het partijbestuur ingesteld.

De interne kandidatencommissie selecteert kandidaten voor het partijbestuur en de toezichtraad. Deze kandidatencommissie wordt door het congres verkozen, voor een termijn van drie jaar.

De kandidatencommissie (voor partijbestuur en toezichtraad) is als volgt samengesteld:

 • Helen Kuyper (voorzitter)
 • Benthe van Wanrooij
 • Jeroen van Rossum
 • Bart de Leede
 • Marieke Wagter
 • Miguel Ririhena
 • Marelva van Erp

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

Ook Europees, lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Kandidaten voor politieke functies worden geselecteerd door een commissie die per verkiezing wordt ingesteld. Op dit moment is er een Kandidatencommissie Verkiezingen Europees Parlement (KCEP24) en een Integriteitscommissie Europees Parlement (ICEP24) actief. 

Naar de commissies voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Commissie voor geschil en beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • Bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • Uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • Beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie voor geschil en beroep 2020 -2023: 

 • Margreet de Boer
 • Christian Jongeneel (voorzitter)
 • Jurien Korzelius
 • Martine Leewis
 • Floris Tas 
 • Mieke van der Vegt

Je kunt de commissie contacten via haar secretaris Bente Ferwerda (bferwerda@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van het congres. Samenstelling congrespresidium:

 • Jaap van der Heijden (voorzitter)
 • Coos Hoebe
 • Jaco van der Veen
 • Jessica Kips
 • Gijs van der Kroef
 • Rik van der Laan
 • Willemijn Ruberg
 • Beatrijs Erends
 • Werenfried Spit

Contact: congrespresidium@groenlinks.nl

Referendumcommissie

De lijsttrekkers voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement worden gekozen bij referendum. Daarnaast worden de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement per referendum vastgesteld. Tot slot kan worden besloten tot het houden van een referendum over een onderwerp dat tot het werkterrein van het congres hoort (een zogenaamd politiek referendum).

De referendumcommissie is verantwoordelijk voor het verloop van de stemming en de vaststelling van de uitslag van een referendum. Samenstelling referendumcommissie:

 • Kees Diepeveen (voorzitter)
 • Jurien Korzelius
 • Simon Otjes