Commissies

De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de programmacommissieskandidatencommissies, commissie Geschil en Beroep en het Congrespresidium.

Programmacommissies

Bij verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement stelt het partijbestuur een programmacommissie in, die een conceptprogramma schrijft en voorlegt aan het Congres. 

De voorzitter van de programmacommissie is Jeroen Postma (partijbestuurslid en raadslid in Rotterdam). De overige leden zijn:

 • Robbert Bodegraven, directeur Wetenschappelijk Bureau
 • Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid
 • Ufuk Kahya, wethouder Den Bosch
 • Christel Kohlmann, chef staf Tweede Kamerfractie
 • Bart Snels, Tweede Kamerlid
 • Zita Pels, gedeputeerde Noord-Holland
 • Kees Vendrik, lid Eerste Kamer

De programmacommissie wordt ondersteund door Hans Rodenburg van het Wetenschappelijk Bureau (secretaris/penvoerder)

Contact: programmacommissie@groenlinks.nl

Lokale programmacommissies

Lokale en provinciale verkiezingsprogramma's komen ook zo tot stand: het lokale of provinciale bestuur stelt een programmacommissie in, die een conceptprogramma ter goedkeuring voorlegt aan de ledenvergadering.

Kandidatencommissies

Landelijke kandidatencommissies selecteren kandidaten voor het partijbestuur, Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissies worden door het partijbestuur ingesteld, behalve de kandidatencommissie Partijbestuur (die wordt door de Toezichtraad benoemd).

De kandidatencommissie Intern (voor Partijbestuur en Toezichtraad) is als volgt samengesteld:

 • Henrike Karreman (voorzitter tot 14 maart 2020)
 • Bart de Leede
 • Helen Kuyper
 • Jeroen van Rossum
 • Marijn Bouwmeester
 • Samir Bashara

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

De kandidatencommissie Tweede Kamer is als volgt samengesteld:

 • Henrike Karreman (voorzitter)
 • Bram van Ojik (vicevoorzitter)
 • Gebke van Gaal (partijbestuur)
 • Benthe van Wanrooij
 • Vincent de Kom
 • Samir Bashara
 • Funs Elbersen
 • Helen Kuyper
 • Jeroen van Rossum
 • Nathalie Kramers

Contact: kctk@groenlinks.nl

Ook Europees, lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Commissie voor geschil en beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie voor geschil en beroep 2020 -2023: Margreet de Boer, Ali al Hadaui, Christian Jongeneel, Jurien Korzelius, Martine Leewis, Floris Tas en Mieke van der Vegt. Het contactadres van de commissie is de bestuurssecretaris Melissa van Herwijnen (via mvherwijnen@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, secretariaat en organisatie van het Congres. Samenstelling: Jaap van der Heijden (voorzitter), Coos Hoebe, Jessica Kips, Gijs van der Kroef, Rik van der Laan, Prescillia van Noort, Nieke van Renssen, Willemijn Ruberg en Jaco van der Veen.