partijdiscussie voorjaar 2016
Brede partijdiscussie voorjaar 2016 (rechts: Frits Lintmeijer, voorzitter programmacommissie)

Commissies

De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de programmacommissieskandidatencommissies, commissie Geschil en Beroep en het Congrespresidium.

Programmacommissies

Bij verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europarlement stelt het partijbestuur een programmacommissie in, die een conceptprogramma schrijft en voorlegt aan het Congres. 

Programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen

De programmacommissie voor het verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen is vorig jaar van start gegaan. Begin september is het concept-verkiezingsprogramma klaar, gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met experts, denkers en doeners van binnen en buiten GroenLinks. Als GroenLinks-lid krijg je nogmaals gelegenheid om jouw ideeën voor het verkiezingsprogramma in te brengen in september, via de amendementenprocedure. Daar kan je voorstellen tot wijziging van het conceptprogramma doen. Programmacommissie en indieners van amendementen hebben de kans elkaar te spreken op zaterdag 29 oktober. In het congres in december zal het verkiezingsprogramma definitief door de leden worden vastgesteld. 
Informatie over het conceptprogramma en de amendementenprocedure vind je op deze pagina en als lid word je op de hoogte gehouden per mail.

De programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen bestaat uit:

 • Frits Lintmeijer (voorzitter), senator Eerste Kamer
 • Jesse Klaver, fractievoorzitter Tweede Kamer
 • Margreet de Boer, oud-senator
 • Bas Eickhout, delegatieleider Europarlement
 • Marjolein Meijer, partijvoorzitter
 • Jasper Blom, oud-directeur De Helling
 • Rens van Tilburg (econoom)
 • Hugo van Halder (jongerenorganisatie DWARS)
 • Marijn Bouwmeester (De Helling, secretaris), Richard Wouters (medewerker De Helling) en Dorrit de Jong (beleidsmedwerker Tweede Kamerfractie) zijn penvoerders.

Je kunt contact opnemen met de programmacommissie via programmacommissie@groenlinks.nl

Permanente Programmacommissie

GroenLinks stimuleert het interne debat over groene en sociale politiek. Sinds jaar en dag is er het wetenschappelijk bureau; er zijn tientallen werkgroepen; de GroenLinks Academie organiseert lezingen en debatten en eens in het jaar is er een ledencongres. Dat leidt soms tot een veelheid aan meningen en standpunten.

Om het debat te stroomlijnen, aan elkaar te knopen of  tot een conclusie te brengen op een congres, heeft het partijbestuur in 2012 een permanente programmacommissie (PPC) ingesteld.

De commissie heeft de volgende taken:

 • kanaliseren van het interne debat en zorgen dat er waar nodig besluiten worden genomen (door het congres) over thema's rond het gedachtegoed van GroenLinks
 • het (laten) schrijven van verkiezingsprogramma's en andere publicaties
 • het onderling afstemmen van de agenda's van relevante groepen en platforms binnen de partij
 • het ontwikkelen en beheren van een basisprogramma voor GroenLinks, waarvan afgeleid programma's voor specifieke verkiezingen gemaakt kunnen worden

Leden van de commissie zijn:

 • Frits Lintmeijer (voorzitter), senator Eerste Kamer
 • Janos Betko, oud-voorzitter Onderwijswerkgroep
 • Corinne Ellemeet, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties
 • Niels Feis, Amsterdam, oud-PB-lid
 • Ruud Grondel, wethouder in Diemen
 • Roel van Gurp, directeur/bestuurder woningcorporatie Casade
 • Pieter Pekelharing, Amsterdam, docent politieke en sociale filosofie (UvA)
 • Thessa Syderius, Amsterdam, beleidsadviseur Haarlemmermeer
 • Jojanneke Vanderveen, filosoof en oud-voorzitter DWARS
 • Amelie Veenstra, oud-fractievoorzitter GroenLinks Rotterdam-Noord en adviseur duurzame ontwikkeling

Je kunt contact opnemen met de permanente programmacommissie via ppc@groenlinks.nl

Lokale programmacommissies

Lokale en provinciale verkiezingsprogramma's komen ook zo tot stand: het lokale of provinciale bestuur stelt een programmacommissie in, die een conceptprogramma ter goedkeuring voorlegt aan de ledenvergadering.

Kandidatencommissies

Landelijke kandidatencommissies selecteren kandidaten voor het partijbestuur, Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissies worden door het partijbestuur ingesteld, behalve de kandidatencommissie Partijbestuur (die wordt door de Toezichtraad benoemd).

De kandidatencommissie Intern (voor Partijbestuur en Toezichtraad) bestaat uit:

 • Maria Wiebosch-Steeman (voorzitter)
 • Bart de Leede
 • Cees van Bockel
 • Edwin van Houten 
 • Marijn Bouwmeester
 • Niels Feis
 • Pascale Georgopoulou

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

De kandidatencommissie Tweede Kamer bestaat uit: 

 • Eduard van Zuijlen, voorzitter (o.a. oud-partijvoorzitter)
 • Marriëtte Pennarts (gedeputeerde)
 • Tineke Strik (Eerste Kamerlid)
 • Jojanneke  Vanderveen (oud-voorzitter DWARS, lid PPC)
 • Harriët Tiemens (wethouder)
 • Jan van der Meer (oud-wethouder)
 • Naïma Azough (oud-Tweede Kamerlid)
 • Noortje Thijssen (oud-medewerker Tweede Kamerfractie en WB)
 • Paulien Goedvolk (partijbestuur)

Contact: kctk@groenlinks.nl

Ook lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Commissie Geschil en Beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie van Geschil & Beroep 2014 - 2016: Jack Bogers, Jent Bijlsma, Hetty Hafkamp (voorzitter), Christian Jongeneel, Jurien Korzelius, Ivan Welters en Harriët Tiemens (reservelid). Het contactadres van de commissie is de Coördinator Bestuursondersteuning op het landelijk bureau, Noortje Blokhuis (via nblokhuis@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, secretariaat en organisatie van het Congres. Samenstelling Congrespresidium 2014 - 2016: Jaap van der Heijden, Belinda van Meerkerk, Lolke Boonstra, Gijs van der Kroef, Niels Smit, Mickie van de Loo, Dilek Odabasi-Seker en MaxTollenaar.