Profiel Bestuurslid Financieel Beleid (Penningmeester)

Het partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Politici en vrijwilligers in onze partij werken keihard aan het realiseren van politieke verandering op basis van onze idealen. Het partijbestuur ontwikkelt beleid om GroenLinks op de kaart te zetten samen met onze landelijke en lokale politici en is verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid. Het bestuur wordt ondersteund door het Landelijk Bureau.

Algemeen

De verkiezing in het bestuur is voor een periode van drie jaar. Het bestuur vergadert in principe eens in de drie weken. Voor de bestuursfuncties – met uitzondering van de voorzitter – geldt een gemiddelde tijdsbesteding van ca. drie à vier dagdelen per week, waarvan één overdag. Je krijgt een vergoeding in lijn met onze vacatieregeling.

Het bestuurslid Financieel Beleid (penningmeester)

 • is verantwoordelijk voor de partijfinanciën en -middelen (met name huisvesting en ICT-infrastructuur);
 • kan financieel beleid ontwikkelen, presenteren en implementeren;
 • heeft op professioneel niveau inzicht in en kennis van de reguliere financiële cycli;
 • ontwikkelt ideeën om innovatief en efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen, voor kostenbeheersing en het verwerven van extra inkomsten.

Een bestuurslid van GroenLinks...

heeft een visie op:

 • de rol en de toekomst van GroenLinks
 • de functie van het partijbestuur

heeft kennis over:

 • de partij op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal)
 • de verschillende verantwoordelijkheden binnen de partij

heeft aantoonbaar goede bestuurlijke vaardigheden:

 • is communicatief vaardig
 • is integer
 • is resultaatgericht
 • werkt zelfstandig binnen de eigen taken / portefeuille
 • kan plannen en prioriteren
 • is een teamspeler
 • is aantoonbaar dienstbaar aan de partij
 • kan in verschillende krachtenvelden opereren
 • investeert in zijn of haar netwerken binnen en buiten de partij
 • committeert zich in grote lijnen aan het lopende meerjaren-beleidsplan van het partijbestuur
 • heeft voldoende tijd en heeft een praktische, actieve en samenwerkingsgerichte houding
 • is in staat om zelfstandig visie en processen op het eigen beleidsterrein te bedenken en te beschrijven, neemt het initiatief
 • is in staat om sturing te geven aan de processen in zijn of haar beleidsveld en duidelijke kaders te geven voor de op dit terrein werkzame medewerkers van het Landelijk Bureau
 • zoekt actief de samenwerking met collega-bestuursleden bij het vormgeven van beleid of beleidskaders die meerdere beleidsterreinen of portefeuilles betreffen