De Senaatsfractie van GroenLinks is op zoek naar een stagiair(e) ter ondersteuning van de politieke werkzaamheden omtrent o.a. de Omgevingswet met een focus op ruimte, klimaat en Economische zaken.

De zwaartepunt van de stage ligt in het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020. Je werkt in nauwe samenwerking met de leden van de Senaatsfractie. De precieze urenbesteding is flexibel, in de zin van dat het de ene week meer dan 16 uur is en de andere week minder. De stage loopt in principe tot eind juli 2020. De werkdagen in Den Haag zijn altijd op dinsdag en vaak op maandag, behalve tijdens de recessen (schoolvakanties).

Wat ga je doen?

 • Volgen van het wetgevingsproces van wetsvoorstellen binnen de portefeuilles IWO en EZK/LNV met specifieke aandacht voor alle onderdelen van de Omgevingswet;
 • Ondersteuning van de senatoren met schriftelijke vragen aan bewindspersonen en het schrijven van spreekteksten;
 • Inventariseren van voortraject via Tweede Kamerfractie van de Omgevingswet;
 • Het organiseren van expertmeeting/deskundigenbijeenkomst voor inhoudelijke uitdieping van onderdelen van de Omgevingswet;
 • Meedoen en adviseren tijdens de fractievergadering inzake de Omgevingswet op inhoudelijk en procesmatig vlak.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een leergierige en flexibele stagiair(e), die in het jaar 2019/2020 ingeschreven staat bij een hogeschool of universiteit, bij voorkeur met een juridische achtergrond met focus op bestuurs-, milieu of omgevingsrecht.
 • Je voelt je over het algemeen goed thuis bij de standpunten en voorstellen van GroenLinks, een lidmaatschap is geen voorwaarde.
 • Je kunt analytisch denken, jezelf goed uitdrukken en op een aansprekende, begrijpelijke en goed onderbouwde manier een tekst opbouwen.
 • Je bent initiatiefrijk en legt snel contacten en vindt het geen probleem om af en toe in het weekend te werken. Het vertalen van complexe dossiers in heldere vragen en teksten is een must.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende stage in het hart van het politieke machtscentrum van Nederland.
 • Een goede stagevergoeding, die wordt doorbetaald tijdens de recessen.
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de fractiemedewerker en senatoren.

Meer informatie?

Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de fractiemedewerker van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks Michiel Philippart via 0031625036874 (michiel.philippart@eerstekamer.nl)

Schriftelijke reacties, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, ontvangen wij graag uiterlijk 13 oktober 2019. Deze kun je per mail sturen aan: Michiel Philippart (michiel.philippart@eerstekamer.nl) onder vermelding van ‘stagevacature Omgevingswet’. We kijken uit naar je sollicitatie.