Discriminatie

GroenLinks wil gelijke kansen voor iedereen. Het doet er niet toe of je wieg stond in Rotterdam of Rabat, of je gelovig bent of ongelovig, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud. Discriminatie is verboden, maar komt in de praktijk nog vaak voor. GroenLinks wil discriminatie bestrijden. In Nederland, in de Europese Unie en daar buiten.

Aanpakken discriminatie

Wie te maken heeft gehad met discriminatie weet hoe kwetsend dit is. Maar het is ook frustrerend om vals te worden beschuldigd van discriminatie. GroenLinks wil dat het verbod op discriminatie strenger wordt gehandhaafd. Meldingen moeten serieus worden genomen en vlot worden behandeld. Alle politieregio’s gaan geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen registreren. Naast antisemitisme wordt ook moslimdiscriminatie apart geregistreerd. Geweld met een discriminerend karakter (hate crimes) worden zwaarder bestraft.

Rol van de overheid

De overheid moet duidelijke grenzen stellen en zelf het goede voorbeeld geven. Anoniem solliciteren wordt de norm bij de overheid. De Arbeidsinspectie moet strenger controleren dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet voorkomt. Discriminerende scholen, sportverenigingen, werkgevers en clubs horen geen aanbestedingen en subsidies meer te krijgen. Zij moeten worden opgespoord met undercover-onderzoek. Bij de politie wordt gewerkt met stopformulieren om etnisch profileren tegen te gaan.

Uitbreiden Wet Gelijke Behandeling

Verder pleit GroenLinks voor een uitbreiding van Wet Gelijke Behandeling van de Grondwet. Daarin staat dat discriminatie verboden is. De Grondwet noemt daarbij discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. GroenLinks wil daar drie soorten discriminatie aan toevoegen: discriminatie wegens homoseksualiteit, leeftijd en handicap.

Europa

GroenLinks strijdt ook buiten Nederland tegen discriminatie. Zo moet de Europese Commissie veel beter toezicht houden op de naleving van de wetgeving tegen discriminatie. Niet alleen in de landen van de Europese Unie, maar ook in de landen die willen toetreden tot de EU.