Economisme

GroenLinks wil Nederland veranderen door de strijd aan te gaan met het economisme.

Dit gedachtegoed domineert al ruim dertig jaar de Nederlandse politiek. Economisme houdt in dat alle maatschappelijke kwesties worden gereduceerd tot financiële of economische problemen. 

Waarden

GroenLinks vindt dat ‘economische groei’ of ‘meer geld’ niet de voornaamste afwegingen in het politieke debat moeten zijn. Andere waarden zijn minstens zo belangrijk, zoals gezondheid, duurzaamheid of gelijkheid. Door deze waarden weer terug te brengen, maakt GroenLinks de politiek menselijker.

Breed welvaartsbegrip

GroenLinks pleit voor een breed begrip van welvaart. We moeten niet alleen kijken wat de gevolgen van beleid of maatregelen zijn voor ons BNP, maar ook wat het gevolg is voor klimaat, natuur en welzijn van mensen. Dan gaan we af van de gekte dat het smelten van de noordpool goed is omdat daardoor onze economie groeit.