Wij willen:

  • Kinderbijslag en het kindgebonden budget inkomensafhankelijk maken;
  • De bijstandsuitkering en de AOW-uitkering verhogen;
  • De grootste vermogens gaan meer belasting betalen.

Grote ongelijkheid

De inkomensongelijkheid in Nederland is nog altijd te groot. Het aantal armen groeit, net als het aantal rijken. GroenLinks wil dat verschil tussen arm en rijk kleiner maken.

Bijna 600.000 huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dat staat in schril contrast met de grote rijkdom die sommige bezitten. Eén procent van alle Nederlanders bezit een derde van al het vermogen, maar liefst 500 miljard euro.

Kinderbijslag

Daarom kiest GroenLinks voor hervormingen. GroenLinks maakt van de kinderbijslag en het kindgebonden budget één regeling, en die wordt inkomensafhankelijk. Ouders met weinig inkomen krijgen meer, mensen met hoge inkomens hebben geen kinderbijslag nodig.

Belasting

Mensen die weinig verdienen gaan minder belasting betalen. Als mensen pech hebben en volledig arbeidsongeschikt raken, is een goede uitkering vanzelfsprekend. Maar mensen die geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd, krijgen een gepaste baan aangeboden.

Daar staat tegenover dat de mensen met de grootste vermogens meer belasting gaan betalen, net als mensen die winst krijgen uitgekeerd omdat ze aandelen bezitten en dus (mede-)eigenaar zijn van een bedrijf.

Meedoen loont

GroenLinks wil het sociaal minimum verhogen, zodat mensen met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering erop vooruit gaan. Daarnaast maakt GroenLinks het aantrekkelijker om vanuit een uitkering te gaan werken. Zo komt er een eerlijke balans tussen inzet en inkomen, waarbij meedoen wordt beloond.