Wij willen:

  • Universele sociale zekerheid voor alle werkenden;
  • Handhaving op schijnzelfstandigheid;
  • Afschaffen MKB-winstvrijstelling.

Vrij om te ondernemen

Ondernemers zijn van grote waarde voor onze economie, ongeacht de contractvorm waaronder ze werken. Ondernemerschap is belangrijk voor ontwikkeling en innovatie. Ondernemerschap gaat over het toevoegen van waarde. Over het vermogen anderen te helpen en oplossingen te bedenken. Ondernemerschap vereist vrijheid. Vrijheid om initiatief te nemen en ruimte om naar eigen inzicht te werken. Vrijheid in zeggenschap en ruimte om de kansen die je ziet te verzilveren. Niet persé in geld, maar in elk geval in waarde. Vrijheid om te denken, te creëren en fouten te maken.

Kwetsbare zzp’ers

Als samenleving zouden we ondernemerschap moeten koesteren. In plaats daarvan verwachten we dat ondernemers hoge risico’s dragen, die hen eerder klem zetten dan vrijheid geven. Op dit moment bouwt vier op de tien zzp’ers geen financiële reserves op. Acht op de tien zzp’ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers hebben van alle werkenden de meeste kans op armoede.

Het zzp-schap is voor velen geen vrije keus, maar hun enige optie. Zolang we blijven toestaan dat bedrijven mogen kiezen voor een contractvorm die hen financieel het beste uitkomt, zullen zij mensen inzetten om het werk zo goedkoop mogelijk te doen. Zonder degelijke arbeidsvoorwaarden, zonder verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en zonder pensioen. En met zulke lage inkomsten dat mensen niet in staat zijn een buffer op te bouwen voor moeilijke tijden, terwijl zij tijdens een crisis het eerste de laan uit worden gestuurd. De kwetsbaarheid van deze groep is te groot. En het feit dat zzp-ers door belasting- en premievoordelen nauwelijks meebetalen aan dit sociale vangnet, werkt polariserend richting werknemers die voor de kosten opdraaien.

Universele sociale zekerheid

Vrijheid voor ondernemerschap is geen vrijblijvendheid. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor keuzes en resultaten. Daarom moeten we een fatsoenlijk sociaal vangnet regelen voor iedereen, dan pas hebben we het over echte keuzevrijheid. Dat betekent een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en een goede pensioenregeling voor alle werkenden en een minimaal inkomen dat hoog genoeg is om een buffer op te bouwen.

Dat kan met een stelsel waarin bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die zich voor hen inzetten, ongeacht hun contractvorm. En als alle werkenden een aandeel betalen aan het sociaal vangnet. Met een stelsel waarin het voor bedrijven geen zin meer heeft om iemand alleen vanwege het kostenvoordeel als zelfstandige in te huren. En het voor werkenden tegelijkertijd ook geen risico meer is om als zelfstandige te gaan werken, omdat hij of zij kan vertrouwen op een goed sociaal vangnet.