zzp'ers

GroenLinks staat voor een eerlijke arbeidsmarkt, waar iedereen een fatsoenlijk inkomen kan verdienen, iedereen zekerheid heeft en waar mensen zelf kunnen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Zekerheid voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheid kan iedereen raken. Dat hebben we voor werknemers dus goed geregeld: als je in dienst bent, krijg je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Maar als zelfstandige heb je nergens recht op, alleen op de bijstand die je bijvoorbeeld niet krijgt als je vermogen of een verdienende partner hebt. Omdat de verzekering nu erg duur is, verzekeren veel zzp'ers zich niet en lopen dus een groot risico. GroenLinks wil ervoor zorgen dat alle zzp’ers verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. We betalen deze verzekering uit de belastingen en niet uit premies, zzp'ers hoeven deze verzekering dus niet zelf te betalen. Zo delen we eerlijk.

Niet alle zzp’ers sparen nu voor hun pensioen. Om hen ook in de toekomst zekerheid te bieden, verhogen wij de AOW het basispensioen voor iedereen met 15%. 

Lees hier meer over onze visie op zzp'ers en een automatisch pensioen.

Een fatsoenlijk inkomen

GroenLinks wil eerlijk delen: iedereen in Nederland, zelfstandige of werknemer, moet een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Als we alle maatregelen van GroenLinks in beschouwing nemen gaan zelfstandigen die minder dan twee keer een modaal inkomen verdienen (6000 euro per maand bruto) erop vooruit, bijvoorbeeld door de lagere zorgpremie en het afschaffen van het eigen risico.

Consultancysubsidie

Wij willen dat mensen kunnen kiezen om als zelfstandige te gaan werken omdat mensen de flexibiliteit waarderen, niet omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen. Daarom schaft GroenLinks de MKB-winstvrijstelling af. Dit is een subsidie voor consultants.

Het is logisch dat zzp’ers gebruik kunnen maken van belastingvrijstellingen: ze moeten investeren in hun bedrijf en in hun eigen ontwikkeling. Maar de MKB-winstvrijstelling komt vooral ten goede aan veel verdienende zzp’ers. Het is nu financieel aantrekkelijk voor mensen in de top van het bedrijfsleven en de overheid om niet in dienst te gaan, maar als zzp’er te werken. Hetzelfde werk, maar je betaalt veel minder belasting.

Zo zorgt GroenLinks ervoor dat we aan zzp’ers meer zekerheid bieden, dat de inkomensverdeling in Nederland eerlijker wordt en dat werknemers niet langer via de belastingen worden gestimuleerd om als zzp’er aan de slag te gaan.