Toelichting berekening uitslag referendum

Na afloop van de referendumperiode zal de stemsoftware de uitslag berekenen. We lichten hieronder toe hoe dat in zijn werk gaat.

De stemsoftware berekent de uitslag van het referendum per plek. Dit gebeurt door per plek één of meerdere stemronden te houden. Per stemronde zoekt de software in jouw voorkeursvolgorde naar de eerste kandidaat waarvoor geldt:

  • de kandidaat is beschikbaar voor de plek waar deze stemronde over gaat;
  • de kandidaat is niet al bij een stemronde voor een eerdere plek gekozen en
  • de kandidaat is niet bij een eerdere stemronde voor deze plek afgevallen.

De zo gevonden kandidaat telt voor deze stemronde als jouw stem. Van het totaal van de zo verkregen stemmen wordt gekeken of er een kandidaat is die meer dan de helft van het aantal in deze ronde uitgebrachte stemmen heeft.

Als dat zo is, dan heeft deze kandidaat deze stemronde gewonnen en is deze kandidaat verkozen op de plek waar deze ronde over ging. Als dat niet zo is, dan wordt gekeken naar de kandidaat met het minste aantal stemmen in deze ronde. Deze kandidaat valt dan voor deze plek af.

Daarna volgt een nieuwe stemronde. Als jij een stem had uitgebracht op de nu afgevallen kandidaat zoekt de software naar jouw kandidaat van eerstvolgende voorkeur. Hierbij gebruikt de software weer dezelfde randvoorwaarden die hierboven zijn beschreven. Als je een stem had uitgebracht op een andere kandidaat blijft die staan.

Hiermee volgt een volgende ronde voor dezelfde plek. Uiteindelijk leidt deze route tot een kandidaat die op deze plek gekozen wordt. Is een plek ingevuld, dan worden alle afgevallen kandidaten weer bij het berekenen van de uitslag van de volgende plek betrokken.

Hierna wordt voor de volgende plek het proces herhaald, mogelijk weer met meerdere stemronden maar in elk geval steeds met dezelfde randvoorwaarden.

Tijdens een stemronde kan de situatie ontstaan dat alle door jou aangedragen voorkeuren vallen in één van de categorieën:

  • niet beschikbaar voor deze plek
  • al eerder gekozen op een andere plek of
  • bij een eerdere stemronde voor deze plek afgevallen

In dat geval heb je voor deze stemronde geen kandidaat meer om bij te dragen aan de stemming. Je voorkeursvolgorde doet dan voor deze stemronde niet meer mee en telt op dat moment ook niet meer mee voor het aantal uitgebrachte stemmen, waarvan de winnaar meer dan de helft moet hebben.