De hoogte van je contributie

Je kunt de hoogte van je contributie baseren op de hoogte van je inkomen. Als je dat wilt, kan je daarvoor de onderstaande tabel gebruiken. De tabel gaat uit van het netto-maandinkomen.

Tabel hoogte contributie naar nettoloon

ZIT JE IN GELDNOOD? 

GroenLinks maakt zich in de politiek maar natuurlijk ook in de praktijk sterk voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Als je erg graag verbonden wilt zijn aan GroenLinks maar de contributie echt niet kunt betalen willen we je toch graag behouden als lid. Lees meer over vrijstelling van de contributie.

KAN JE CONTRIBUTIE VAN DE BELASTING AFTREKKEN?

Ja, de Belastingdienst erkent GroenLinks als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan GroenLinks bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Lees meer over aftrekbaarheid van je contributie en de twee opties waaruit je kunt kiezen.

WAT DOEN JULLIE MET MIJN CONTRIBUTIE?

Een aanzienlijk deel sparen we voor campagnes. Want tegenwoordig zijn er ongeveer elk jaar verkiezingen. Daarnaast is er geld nodig voor partijactiviteiten zoals congressen, meet-ups, referenda, debatten, ledendagen, specifieke acties en campagnes (bijvoorbeeld voor klimaat), opleidingen en trainingen (voor politiek talent, actieve GroenLinksers, besturen en afdelingen), ledenwerfacties, training en werving van vrijwilligers. Onderaan deze pagina staan de meest recente financiële jaarverslagen.

WAT IS HET REKENINGNUMMER VAN GROENLINKS?

Contributie:
Het rekeningnummer van GroenLinks voor de contributie is NL05TRIO0777927144 t.n.v. GroenLinks Inzake contributies.
Het IncassantID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000

Giften:
Het rekeningnummer van GroenLinks voor giften is NL59TRIO0212397257 TNV Groenlinks Giften

BEN JE 27 JAAR OF JONGER?

Dan kan je gebruik maken van het voordelige combilidmaatschap: je wordt lid van DWARS en GroenLinks en betaalt minimaal 24 euro contributie per jaar (de minimumcontributie voor een DWARS-lidmaatschap is 10 euro).