Het congrespresidium zoekt een aantal nieuwe leden voor de periode 2020-2023. Het congrespresidium is verantwoordelijk voor de onafhankelijke procesbewaking op de jaarlijkse landelijke partijcongressen. Het zorgt voor de juiste interpretatie en toepassing van de procedures en adviseert het partijbestuur over procedures en termijnen die belangrijk zijn voor het congres. Verder is het presidium verantwoordelijk voor een goede en ordelijke afhandeling van de agenda. Het presidium bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 mensen.

Het congrespresidium

In het presidium is het belangrijk dat ervaring met en interesse in procedures, de positie van leden in de partij en interne partijdemocratie goed vertegenwoordigd zijn. Het werk van leden van het presidium vergt ongeveer 4 tot 6 avondvergaderingen per jaar, een enkele zaterdag in aanloop naar het congres en natuuurlijk het congres zelf. Het gaat om een onbetaalde vrijwilligersfunctie. Leden worden benoemd door het congres op voordracht van het partijbestuur voor een termijn van drie jaar.

Een kandidaat:

 • heeft brede interesse in organisatorische en procedurele zaken;
 • is bekend met de functie, het verloop en het belang van het congres voor GroenLinks;
 • heeft inzicht in (soms gecompliceerde) besluitvorming op GroenLinks congressen, of beschikt over de vaardigheden om dit snel te verwerven;
 • heeft bestuurlijke en/of procesbegeleidende ervaring;
 • heeft ervaring in en met de vereniging GroenLinks;
 • heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden binnen een partij en is rolvast;
 • kan meedenken over het verbeteren van procedures;
 • heeft het vermogen een onafhankelijke positie te bewaren;
 • handelt vanuit een teamgeest en heeft het vermogen kritisch naar het eigen functioneren te kijken;
 • heeft het vermogen om afgesproken taken op zich te nemen en zelfstandig uit te voeren;
 • werkt in overleg met het partijbestuur en het Landelijk Bureau samen in de voorbereiding van het congres;
 • kan onder tijdsdruk goed in teamverband blijven functioneren.

Een lid van het congrespresidium is deskundig en nauwgezet, en is bereid om vanuit een heldere taakopvatting met andere organen binnen de partij samen te werken.

Solliciteren?

Stuur uiterlijk zondag 12 januari 2020 een brief en een beknopt cv naar mvherwijnen@groenlinks.nl (Melissa van Herwijnen, bestuurssecretaris). Een eventueel gesprek vindt plaats op zondag 19 januari 2020; houd deze datum dus graag beschikbaar.