Veelgestelde vragen over de AVG & privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vind je 13 veelgestelde vragen over deze privacywet en GroenLinks.

1. Wat is de AVG?

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan. Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

2. Wat vindt GroenLinks van de AVG?

GroenLinks maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy en iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat GroenLinks achter de AVG, die mede tot stand is gekomen door het harde werk van onze Europese Groene fractie. 

3. Is GroenLinks zelf AVG-bestendig?

GroenLinks heeft zich goed voorbereid op deze wetswijziging zodat wij aan de AVG voldoen. Dit betekent onder meer dat wij op tijd hebben geïnventariseerd welke persoonsgegevens worden verzameld en waar en door wie deze worden bewaard. Vervolgens hebben we in een privacyverklaring vastgelegd hoe GroenLinks met de data omgaat. Ook is Folko de Haan binnen GroenLinks aangewezen als functionaris van gegevensbescherming. Hij houdt toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving binnen GroenLinks en geeft onafhankelijk advies aan het partijbestuur over de wijze waarop persoonsgegevens binnen GroenLinks verwerkt worden.

4. Waarom vindt GroenLinks privacy zo belangrijk?

Een samenleving zonder internet is ondenkbaar. Het internet moet open en vrij zijn en tegelijkertijd heeft iedereen recht op privacy. De bescherming van onze privacy op een website, via e-mail of WhatsApp is het briefgeheim van de 21e eeuw. Dat je bepaalde gegevens deelt in vertrouwen, betekent dus niet dat iedereen er dan maar mee mag doen wat hij wil. Dat vraagt om betere bescherming van onze grondrechten: onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy.

5. Slaat GroenLinks zelf ook gegevens op?

Dat we opkomen voor privacy betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. Dat is nu eenmaal nodig om bepaalde werkzaamheden van GroenLinks goed te kunnen verrichten. Wel wegen we heel bewust af wat we opslaan. Daarbij geven we je zoveel mogelijk regie over je eigen gegevens. Alle persoonsgegevens die GroenLinks verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens. Deze worden niet aan elkaar gekoppeld en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor jij zelf toestemming hebt gegeven.

6. Ben ik verplicht mijn gegevens met GroenLinks te delen?

Om toegang te hebben tot onze website of social media-accounts hoef je geen persoonsgegevens achter te laten. We vragen je wel om persoonsgegevens met ons te delen als je lid wilt worden van GroenLinks, communicatie-uitingen wilt ontvangen, zelf contact met ons opneemt, bij ons solliciteert, wilt deelnemen aan een bijeenkomst of training van GroenLinks, mee wilt doen aan GroenLinks-onderzoeken of een bestelling bij ons plaatst. Welke persoonsgegevens we dan verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen, lees je in onze privacyverklaring. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt altijd met toestemming van de mensen zelf.

7. GroenLinks is een organisatie met medewerkers en vrijwilligers op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Wie heeft er allemaal toegang tot persoonsgegevens?

Naast medewerkers van het Landelijk Bureau van GroenLinks die vanuit hun functie  toegang hebben, krijgen ook voorzitters, secretarissen en digitale media managers (DMM's) van lokale en provinciale afdelingen toegang tot onze database. Hier kunnen zij op inloggen via hun account op mijn.groenlinks.nl. Zij krijgen bij het inloggen alleen de gegevens van de leden en sympathisanten uit de eigen gemeente (afdeling) of provincie te zien.

8. Hoe lang bewaart GroenLinks mijn gegevens?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarmee de gegevens zijn verzameld. Daarbij hanteren we per onderdeel de wettelijke bewaartermijnen.

9. Hoe beschermt GroenLinks mijn privacy?

GroenLinks maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Daarom delen we je gegevens nooit zomaar met derde partijen. We zorgen onder meer voor veilige opslag van data, trainen onze medewerkers om bewust om te gaan met je gegevens en werken alleen samen met derde partijen die hun privacybeleid ook goed op orde hebben. Daarnaast maken we op onze website geen gebruik van cookies van externe partijen zoals Facebook of Google die daarmee je surfgedrag bij ons kunnen volgen.

10. Ik heb een e-mail ontvangen, maar hoe weet ik of dit bericht echt van GroenLinks komt?

Twijfel je of een bericht wel echt van GroenLinks afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat we vragen een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van GroenLinks herken je aan de afzender met het mailadres @groenlinks.nl. Twijfel je nog steeds of heb je een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op via: privacyloket@groenlinks.nl. Op veiliginternetten.nl vind je meer praktische uitleg en informatie om veilig te internetten.

11. Wat zijn mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

GroenLinks verwerkt alleen gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven. We zijn transparant in het soort persoonsgegevens dat we verwerken, met welke doelen we dat doen, hoe er met deze gegevens wordt omgegaan en waar deze worden bewaard. Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgevens over te dragen, in te zien en te wijzigen. Ook mag je aangeven dat je een beperking wilt in de gegevens die wij verwerken of volledig bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. De volledige AVG-rechten lees je in onze privacyverklaring.

12. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb over mijn persoonsgegevens?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Voor deze zaken en overige vragen of opmerkingen over je persoonlijke gegevens kun je een e-mail sturen naar privacyloket@groenlinks.nl. Hier kun je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Voor algemene vragen over privacy kun je een e-mail sturen naar vragen@groenlinks.nl.  

13. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via privacyloket@groenlinks.nl. Als je toch niet tevreden bent over onze reactie, kun je terecht bij de bij de commissie voor Geschil en Beroep (zoals in de Statuten, artikel 38 is vastgelegd). Vind je daarna nog steeds dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of ben je niet naar tevredenheid geholpen, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. Je kunt ook een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.