Aanmelding vrijstelling voor contributie GroenLinks

Door het invullen van dit formulier kun je laten weten dat je in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling van de contributie van GroenLinks. We willen je vragen om voor je dit invult eerst op deze pagina door te lezen wat een vrijstelling precies is en betekent.

Je relatienummer vind je onderaan elke nieuwsbrief van GroenLinks en in heel veel andere mails en brieven van ons
Mijn situatie
Een vrijstelling is bedoeld voor leden die zich wel graag blijvend willen binden aan GroenLinks maar die (tijdelijk) niet in staat zijn de minimum contributie te voldoen. Daarbij valt te denken aan jongeren zonder inkomen, mensen die een persoonlijk faillissement hebben meegemaakt, in de schuldsanering zitten, mensen in een bijstandssituatie met daarbij hoge kosten aan schoolgaande kinderen of medische voorzieningen, mensen die in bijzondere persoonlijke omstandigheden verkeren of hiermee vergelijkbare situaties.
In principe is een vrijstelling voor de helft van de contributie; in plaats van de minimum contributie van 24 euro betaal je 12 euro. In uitzonderlijke gevallen kunnen we het hele bedrag kwijtschelden.