WAT IS EEN VRIJSTELLING?

Een lid met een vrijstelling krijgt korting op de minimum-contributie van GroenLinks.

VOOR WIE IS DE VRIJSTELLING BEDOELD?

Een vrijstelling is bedoeld voor leden die zich wel graag blijvend willen binden aan GroenLinks maar die (tijdelijk) niet in staat zijn de minimum-contributie te voldoen. Daarbij valt te denken aan jongeren zonder inkomen, mensen die een persoonlijk faillissement hebben meegemaakt, in de schuldsanering zitten, mensen in een bijstandssituatie met daarbij hoge kosten aan schoolgaande kinderen of medische voorzieningen, mensen die in bijzondere persoonlijke omstandigheden verkeren of hiermee vergelijkbare situaties.

WAAROM DOET GROENLINKS DAT?

GroenLinks maakt zich in de politiek maar natuurlijk ook in de praktijk sterk voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Als je erg graag verbonden wilt zijn aan GroenLinks maar de contributie echt niet kunt betalen willen we je toch graag behouden als lid.

GEEN TOETSING, WEL EEN AFSPRAAK

GroenLinks gaat niet toetsen of nazoeken wat je financiële situatie is. We maken een afspraak op basis van vertrouwen. Als jij aangeeft dat jouw situatie past bij onze bedoeling met de vrijstellingen vertrouwen we daar op. Je hoeft geen uitgebreide formulieren in te vullen of inzicht te geven in je financiën. Die rompslomp willen we jou en onszelf niet aandoen.

HOEVEEL SCHEELT HET ALS IK EEN VRIJSTELLING HEB?

De minimum-contributie voor GroenLinks is € 24 per jaar. Bij een vrijstelling verlagen we dit naar € 12 per jaar. Deze grens is voor ons belangrijk omdat we voor elk lid dat minimaal € 12 per jaar bijdraagt nog subsidie krijgen van de overheid. In uitzonderlijke gevallen kunnen we de hele contributie wegstrepen, maar dan krijgen we dus ook de overheidssubsidie niet.

COMBI-LIDMAATSCHAP EN VRIJSTELLING?

Voor een combi-lidmaatschap (voor DWARS en GroenLinks samen) kan je geen (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen. Heb je nu een combi-lidmaatschap en wil je toch in aanmerking komen voor een vrijstelling, dan zal je lidmaatschap worden omgezet naar een lidmaatschap van GroenLinks. Je lidmaatschap van DWARS vervalt daardoor. Geef op het aanvraagformulier duidelijk aan dat je hier akkoord mee gaat wanneer je je aanvraag indient.

HOE GEEF IK AAN DAT IK GRAAG EEN VRIJSTELLING WIL?

Als je in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling vul dan dit formulier in.

HOE EINDIGT EEN VRIJSTELLING?

Aan het eind van een kalenderjaar waarin je een vrijstelling hebt gekregen nemen we contact met je op. We vragen je dan of de situatie op basis waarvan je de vrijstelling hebt gekregen nog bestaat of misschien veranderd is. Als het nog nodig is ook voor het komende jaar een vrijstelling te krijgen geef je dat naar ons aan. Zo niet, dan gaan we er van uit dat je het volgende jaar weer (minimaal) de minimum-contributie betaalt.

HOE LANG DUURT EEN VRIJSTELLING?

Je vraagt de vrijstelling per jaar aan. Soms is dat niet genoeg. We gaan er van uit dat een vrijstelling tijdelijk is, en niet tot in lengte van jaren duurt. In principe hanteren we een maximum van twee jaar achtereen. In overleg met de ledenadministratie is het soms mogelijk om dat te verlengen.

WAT MOET IK ER VOOR TERUGDOEN?

Je moet niets, los van aan ons aangeven dat je een vrijstelling wilt. We vertrouwen er op dat je goed inschat of de vrijstelling (nog) voor jouw situatie bedoeld is. Als je in staat bent om ons op andere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door als vrijwilliger mee te helpen op landelijk of lokaal niveau, vinden we dat fijn.

JOUW RECHTEN MET EEN VRIJSTELLING

Ook met een vrijstelling ben je volwaardig lid van GroenLinks. Je mag gewoon stemmen op een congres of voor een referendum (daarvoor is normaal verplicht dat je contributie betaald hebt) mits je minimaal drie maanden lid bent van GroenLinks (dat geldt voor iedereen die stemrecht wil). Je krijgt alle informatie die we een ander ook sturen en bent net zo welkom bij bijeenkomsten en activiteiten.