Bas Eickhout

Europa

Voor het aanpakken van grote, grensoverschrijdende problemen hebben we de Europese Unie hard nodig. Banken, vervuilde rivieren en vluchtelingen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Een goed klimaat- en energiebeleid lukt alleen samen met andere EU-lidstaten. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.

Een Europa dat zuinig omspringt met land, water en grondstoffen. Dat fossiele brandstoffen vervangt door duurzame alternatieven. Dat blijft investeren in natuur en dat met een groene economie nieuwe banen creëert. Omdat Europa groener en eerlijker kan.

Een Europa dat zuinig omspringt met land, water en grondstoffen. Dat fossiele brandstoffen vervangt door duurzame alternatieven. Dat blijft investeren in natuur en dat met een groene economie nieuwe banen creëert. Omdat Europa groener en eerlijker kan.

Investeren in werk in plaats van bezuinigen

GroenLinks kiest voor een Europa dat investeert in banen. Een Europa dat mensen belangrijker vindt dan begrotingstekorten, waarin welvaart en financiële risico’s eerlijk worden verdeeld.

Zelf schone energie produceren

GroenLinks wil dat Europa zelf schone energie produceert. We kopen nu olie, gas en steenkool van dubieuze regimes buiten de EU. Wij willen dat geld besteden binnen Europa. Dat is goed voor het klimaat en onze economie.

Onze Europarlementariërs

Bas Eickhout

Onze delegatieleider in het Europees Parlement is Bas Eickhout, de duurzaamste politicus van Nederland en in 2014 de duurzaamste Nederlander! Bas laat zien dat de strijd voor een socialer Europa niet hoeft te bijten met de strijd tegen klimaatverandering en voor een schoner milieu. Bas is ook vice-fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement.

Het werk van Bas in het Europees Parlement omvat onder andere de thema's:

Judith Sargentini

Onze tweede Europarlementariër is Judith Sargentini. Judith Sargentini staat voor een Europa waar we goed met elkaar omgaan. Of je nu Europeaan bent, of een vluchteling op zoek naar veiligheid. Europa moet een thuis zijn, geen fort.

Sargentini is vice-voorzitter van de bijzondere parlementscommissie Terrorismebestrijding. Daarnaast doet de als rapporteur namens het hele Europarlement onderzoek naar de rechtsstaat in Hongarije.

Het werk van Judith in het Europees Parlement omvat onder andere de thema's: