Informatie over doorlopende incasso's door GroenLinks (2018)

GroenLinks voert incasso's uit voor contributie van GroenLinks, DWARS, het EGP en De Hellingproef, voor abonnementen op De Helling en voor donaties aan GroenLinks. 

Op deze pagina vind je meer informatie over wanneer de incassodata voor contributies, abonnementen en periodieke donaties zijn en welke regels we daarbij hanteren. 

Incasso's voor eenmalige donaties kunnen ook tussentijds worden geïnd. 

Op de incasso's die GroenLinks uitvoert is het volgende van toepassing:

 • De incasso geschiedt altijd op of omstreeks de laatste woensdag van de maand, tenzij dit een feestdag betreft. In dat geval geschiedt de incasso op of omstreeks de laatste werkdag voorafgaand aan deze feestdag.

 • Indien een incasso niet slaagt door een storno (bijvoorbeeld omdat het saldo te laag is) voeren we deze drie weken later nogmaals uit, wederom op of omstreeks de woensdag, tenzij dit een feestdag betreft. In dat geval geschiedt de incasso op of omstreeks de laatste werkdag voorafgaand aan deze feestdag.

 • Vanaf 1 januari van het lopende jaar vind je op deze pagina het incassoschema.

 • Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving, dan kun je die binnen acht weken laten terugstorten. Neem daarvoor contact op met je bank.

 • Deze richtlijnen gelden voor 2014 en de volgende jaren, tot we je daar anders over informeren.

 • Het IncassantID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000

 • Ons rekeningnummer is NL05TRIO0777927144 tnv GroenLinks inzake Contributies

 • Jouw MandaatID, het unieke nummer dat hoort bij jouw incasso-opdracht, vind je op mijn.groenlinks.nl en is op te vragen bij onze ledenadministratie

 

Wanneer wordt het bedrag afgeschreven?

De incassodata in 2018 zijn (op of omstreeks):

31 januari, 28 februari en 28 maart 
25 april, 30 mei, 27 juni 
25 juli, 29 augustus, 26 september
31 oktober, 28 november, 28 december

Bij incasso's voor betaling van de contributie van GroenLinks, DWARS, het EGP of Hellingproef kun je zelf kiezen of je een keer per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand wilt laten incasseren. Incasso's voor een abonnement op het GroenLinks Magazine of de Helling vinden altijd plaats in één jaarlijkse termijn. 

 

De data van incasseren zijn afhankelijk van je betalingstermijn en de datum van afgifte incasso. Bijvoorbeeld:

 • bij 22 januari 2012 als datum afgifte incasso en betalingstermijn per kwartaal:
  incasso op 29 januari, 29 april, 29 juli en 28 oktober

 • bij 4 september 2013 als datum afgifte incasso en betalingstermijn per halfjaar:
  incasso op 25 maart en 30 september

Jouw incassobedragen, termijn en alle andere persoonlijke gegevens vind je op mijn.groenlinks.nl

Afdrachten

Op GLweb (met login) vind je informatie over de automatische incasso van afdrachten (alle leden van GroenLinks die vertegenwoordigend werk verrichten in een parlementair orgaan of bestuur, zijn afdrachtplichtig; dat betekent dat ze een deel van hun vergoeding als GroenLinks-vertegenwoordiger overmaken aan de partij).