Op de doorlopende incasso's die GroenLinks uitvoert is het volgende van toepassing. Incasso's voor eenmalige donaties kunnen ook tussentijds worden geïnd. 

 • De incasso geschiedt altijd op of omstreeks de laatste woensdag van de maand, tenzij dit een feestdag betreft. In dat geval geschiedt de incasso op of omstreeks de laatste werkdag voorafgaand aan deze feestdag.

 • Indien een incasso niet slaagt door een storno (bijvoorbeeld omdat het saldo te laag is) voeren we deze drie weken later nogmaals uit, wederom op of omstreeks de woensdag, tenzij dit een feestdag betreft. In dat geval geschiedt de incasso op of omstreeks de laatste werkdag voorafgaand aan deze feestdag.

 • Vanaf 1 januari van het lopende jaar vind je op deze pagina het incassoschema.

 • Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving, dan kun je die binnen acht weken laten terugstorten. Neem daarvoor contact op met je bank.

 • Deze richtlijnen gelden tot we je daar anders over informeren.

 • Het IncassantID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000

 • Ons rekeningnummer is NL05TRIO0777927144 tnv GroenLinks inzake Contributies.

 • Jouw MandaatID, het unieke nummer dat hoort bij jouw incasso-opdracht, vind je op mijn.groenlinks.nl en is op te vragen bij onze ledenadministratie.

Wanneer wordt het bedrag afgeschreven?

De incassodata in 2021 zijn (op of omstreeks):

 • 28 januari, 26 februari en 26 maart 
 • 28 april, 28 mei, 28 juni 
 • 28 juli, 27 augustus, 28 september
 • 28 oktober, 26 november, 28 december

Bij incasso's voor betaling van de contributie van GroenLinks, DWARS, het EGP of Hellingproef kun je zelf kiezen of je een keer per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand wilt laten incasseren. Incasso's voor een abonnement op het GroenLinks Magazine of de Helling vinden altijd plaats in één jaarlijkse termijn. 

Jouw incassobedragen, termijn en alle andere persoonlijke gegevens vind je op mijn.groenlinks.nl

Afdrachten

Op Plek (met login) vind je informatie over de automatische incasso van afdrachten (alle leden van GroenLinks die vertegenwoordigend werk verrichten in een parlementair orgaan of bestuur, zijn afdrachtplichtig; dat betekent dat ze een deel van hun vergoeding als GroenLinks-vertegenwoordiger overmaken aan de partij).