Iedereen die solliciteert op een politieke functie of een bestuursfunctie binnen GroenLinks spreekt met de kandidatencommissie over integriteit. In het gesprek wordt er open gesproken over integriteit in het algemeen en in het licht van de positie of rol waar op wordt gesolliciteerd. Op basis van een kritische zelfevaluatie wordt er aandacht besteed aan situaties en/of gedragingen in het privé- of professionele leven van de sollicitant die (kunnen) raken aan integriteit. 

Alle kandidaten tekenen na het gesprek de integriteitsverklaring met daarin de gedragscode en het integriteitsprotocol van GroenLinks. Door te tekenen stemmen ze in met de waarden en richtlijnen van GroenLinks omtrent integer handelen. 

Wanneer kandidatencommissies tijdens de gesprekken op onoverkomelijke integriteitskwesties stuiten dan is dit voldoende grond om een kandidaat niet voor te dragen op de kieslijst.