PROFIEL

Competenties Europarlementariërs GroenLinks

1. Politieke strategie

 • Je hebt een visie gestoeld op de waarden van GroenLinks; duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid. 
 • Een aantoonbare brede (Europese) deskundigheid, ervaring en Europese politieke visie, en het vermogen deze verder te ontwikkelen.
 • Je ziet politieke kansen voor inclusieve maatschappelijke verandering en weet deze resultaatgericht en daadkrachtig te verzilveren.
 • Je bent in staat concrete politieke acties aan te laten sluiten bij een lange termijn strategie. 
 • Je hebt een netwerk binnen GroenLinks en de samenleving.

2. Incasseringsvermogen & stressbestendigheid

 • Je weet tegenslagen om te zetten in constructieve acties.
 • Je gaat constructief om met kritiek van je collega’s en van derden. 
 • Je kan onder (tijds-)druk presteren. 
 • Je kan onder druk een politieke strategische lijn vasthouden en volgen, met behoud van flexibiliteit. 
 • Je weet kritiek om te vormen in een hoopvol perspectief en biedt een alternatief.  

3. Communicatieve vaardigheden*

 • Je bent in debat scherp op de inhoud en zacht op de relatie.  
 • Je bent in staat creatief in te spelen op actuele ontwikkelingen en (Europese) politieke voorstellen te vertalen naar wat dit betekent voor het dagelijks leven van mensen. 
 • Je kan je snel en toegankelijk uitdrukken.

*Een goede Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift; beheersing van een tweede vreemde taal is een pre.

4. Samenwerken

 • Jouw acties dragen bij aan het algemeen belang van de fractie en je kunt goed functioneren binnen een divers, internationaal samengestelde Europese Groene Groep.
 • Je hebt een open houding naar zienswijzen van collega’s en integreert dit in jouw handelen.
 • Je staat open voor samenwerking die portefeuille overstijgend is.  
 • Je geeft anderen eerlijke feedback op (mogelijke) gevolgen van hun handelen. 

5. Zelfinzicht & Lerend vermogen

 • Je reflecteert op (mogelijke) gevolgen van jouw handelen en bent in staat (om na afloop) kritisch te kijken naar je eigen rol en bijdrage.

Het team

De fractie van GroenLinks werkt als een team. Iedere kandidaat heeft een sterk gevoel voor samenwerking ontwikkeld. Dat veronderstelt flexibiliteit, weinig opspelend ego, geen territoriumdrift en een collegiale instelling.

Elke individuele kandidaat moet het GroenLinks-programma onderschrijven. De leden van de PvdA en GroenLinks hebben zich uitgesproken voor een goede samenwerking en afstemming tussen de Europarlementariërs van beide partijen in het Europees Parlement. Kandidaten zijn gemotiveerd om te investeren in een goede samenwerking met zowel de GroenLinks- als de PvdA-Europarlementariërs.

Voor kandidaten op de verkiesbare plaatsen geven we de voorkeur aan algemeen inzetbare generalisten of specialisten op voor GroenLinks zeer kenmerkende terreinen. Specialistische kandidaten moeten zich nieuwe beleidsterreinen en (communicatieve) vaardigheden snel eigen kunnen maken.

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn. Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Een complete kandidaatstelling voor de kandidatenlijst voor het Europees Parlement bestaat uit:

 • Een brief aan de kandidatencommissie: hierin motiveer je waarom jij graag in het Europees Parlement zitting zou willen nemen en waarom je een geschikte kandidaat bent.
 • Je cv, inclusief je contactgegevens.
 • Een ingevulde integriteitsverklaring. Download hieronder de in te vullen integriteitsverklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol en de ondertekende gedragscode van GroenLinks.
 • Een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 15 partijleden die jouw kandidatuur ondersteunen. Deze leden moeten persoonlijk bij jou hebben aangegeven dat ze hiertoe bereid zijn. De kandidatencommissie kan contact met hen opnemen voor navraag. Download hieronder het in te vullen ondersteuningsformulier van GroenLinks.

Toelichting: De 15 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres. Kandidaten met 15 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

Je stuurt je kandidaatstelling uiterlijk 15 november per e-mail naar kandidatenep@groenlinks.nl.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt.

Sollicitatieproces

Op zaterdag 9 en zondag 10 december worden de gesprekken voor de eerste gespreksronde gevoerd. Probeer deze dagen tussen 09.30 en 17.30 uur voorlopig zo veel mogelijk vrij te houden. Op 1 december hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, op welke dag en hoe laat. De tweede gespreksronde (tweede gesprek en integriteitstoets) vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 januariNa de eerste ronde wordt ook een VOG gevraagd en als je wordt voorgedragen voor de lijst ook een bewilligingsverklaring. Uiteindelijk wordt de kandidatenlijst door middel van een ledenreferendum vastgelegd.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via kandidatenep@groenlinks.nl.