GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, onderhandelaar in het Europarlement namens de Europese Groenen: “Dit akkoord is een erg belangrijke stap in het bouwen van een sterk sociaal Europa. We slagen erin om ondanks de miljoenen aan lobby van Uber en andere platforms de werkomstandigheden van de meest precaire werknemers te verbeteren.” 

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius, woordvoerder voor werk en sociale zaken namens de Europese Sociaaldemocraten: ‘‘Na jaren strijd leveren we een baanbrekende EU-wet af voor, 30 miljoen platformwerkers, van Uber tot Bolt en Helpling, die al die tijd in een onzekere positie maaltijden hebben bezorgd en taxi's hebben rondgereden. Zij krijgen nu meer rechten en duidelijkheid."

Met dit akkoord worden belangrijke stappen gezet in de strijd tegen schijnzelfstandigheid, al wordt de invulling ervan voor het grootste deel aan de lidstaten overgelaten. Het basisprincipe is overal hetzelfde: wanneer een platformwerker zegt dat hij werknemer is en geen zelfstandige, is het aan het platformbedrijf om het tegendeel te bewijzen voor de rechter. Jongerius: “Platformbedrijven moeten dezelfde regels volgen als ieder ander bedrijf. Dat zorgt voor een eerlijk speelveld voor alle bedrijven, het garandeert werknemersrechten en de samenleving draait niet op voor alle risico’s.”

Groenlinks-PvdA is erg tevreden dat de willekeur van algoritmes die platformwerkers aansturen met deze wet een halt wordt toegeroepen. Van Sparrentak: ‘’Mijn voorstellen voor een verbod op emotieherkenning en het saboteren van vakbondsacties door middel van surveillance zijn aangenomen. Deze regels vormen een wereldwijde primeur voor alomvattende regels voor management via algoritmes en daarmee een blauwdruk voor regels over kunstmatige intelligentie en werk, die we nodig hebben voor de hele arbeidsmarkt.’’ 

De wetgeving moet ten laatste over twee jaar in Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Het is nu cruciaal dat Nederland hier vaart mee maakt en een ambitieuze invulling geeft aan de regels over schijnzelfstandigheid. Als we dit niet voor eens en altijd goed regelen, kan dit arbeidsmarktmodel zich als een olievlek door de rest van de economie verspreiden. Dat moeten we voorkomen. Groenlinks-PvdA zal hier nauwgezet op toezien.