Uit nieuw onderzoek van de TU Delft en de Universiteit Utrecht blijkt dat er groot draagvlak is onder Nederlanders voor ambitieus klimaatbeleid. En dat is goed nieuws! Er moet namelijk veel meer gebeuren om de klimaatcrisis te bestrijden. Dat is niet alleen eerlijk tegenover onze en volgende generaties, maar levert ook veel andere voordelen op. Van de luchtkwaliteit in je directe omgeving tot zelfvoorzienend zijn als land met schone energie: er liggen veel kansen voor de volksgezondheid, kwaliteit van leven en groene banen wanneer we overgaan op een duurzame en solidaire samenleving.

Ook wettelijk gezien moeten volgende kabinetten aan de slag. De Klimaatwet in Nederland, geïnitieerd door PvdA en GroenLinks en ondertekend door in totaal acht partijen van links tot rechts, legt vast dat ieder toekomstig Nederlands kabinet voldoende moet doen om de klimaatdoelen te halen. In 2050 moet de Nederlandse broeikasuitstoot met 95% zijn verminderd. Ook de Europese klimaatdoelstelling is voor 2030 aangescherpt, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

75% steunt ambitieus klimaatbeleid onder aantal voorwaarden

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal voorwaarden van belang zijn voordat zo’n 75% van de Nederlanders ambitieuzer klimaatbeleid steunt:

De vervuilende sectoren eerst!

De overheid moet strenger beleid voeren tegen grote vervuilende sectoren en de grote vervuilers fors laten betalen voor hun uitstoot. Pas daarna kan er een beroep worden gedaan op burgers.

Grote vervuilers zitten aan tafel, hebben te veel invloed op klimaatbeleid De middengroep uit het onderzoek (75%), heeft het gevoel dat de luchtvaart en de industrie door contacten met de politiek, haast geen effecten ondervinden van klimaatbeleid. En zo lang dat niet het geval is, staan ze niet positief tegenover maatregelen die hen persoonlijk raken, zoals een vleestaks, kilometerheffing of een hogere energiebelasting. Wanneer de industrie een hoge CO2-heffing krijgt en de luchtvaart een vliegbelasting, accepteren mensen maatregelen zoals een duurder vliegticket eerder.

Lage inkomens ontzien

Een andere voorwaarde uit het onderzoek is dat mensen met een laag inkomen worden ontzien bij het bepalen van klimaatbeleid. Voor hoge inkomens is het makkelijker om een elektrische auto aan te schaffen of om thuis te werken. Mensen met een laag inkomen zouden gebruik moeten kunnen maken van subsidies of worden ontzien bij bepaalde maatregelen.

Een beter milieu begint bij grote vervuilers

Zorgen over klimaatverandering

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van het CBS dat driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Meer dan de helft van de bevolking vindt het (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame energiebronnen.

Een beter milieu begint bij?

De effecten van klimaatverandering zijn heel zorgelijk en de wens om grote vervuilers aan te pakken is volledig terecht. Daarom zijn de Klimaatwet, het Urgenda-vonnis en de historische klimaatzaak tegen Shell een keerpunt. Een beter milieu begint bij grote vervuilers.

Green New Deal voor Nederland

Meer lezen over hoe we volgens GroenLinks kunnen overstappen naar een duurzame economie? Bekijk onze Green New Deal voor Nederland. Een ambitieus en tegelijkertijd realistisch klimaatplan dat de route uitstippelt naar een duurzame samenleving.

Bekijk hier de presentatie van Jesse 👇

Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

SLUIT JE AAN BIJ ONZE BEWEGING

Wij weten dat het kan: een eerlijk, groen en zorgzaam Nederland.

En om dit te bereiken hebben we jou nodig!