Vandaag presenteer ik samen met PvdA-klimaatwoordvoerder Joris Thijssen onze gezamenlijke klimaatvisie. De eerste uitwerking van ons progressieve oppositieakkoord dat we eerder presenteerden.

Want klimaatbeleid is het onderwerp dat bij uitstek vraagt om felrood én knalgroen. Klimaatverandering vergroot de ongelijkheid en bedreigt de natuur. Dat tegengaan lukt alleen als we eerlijkheid centraal stellen. Wanneer duurzame oplossingen niet alleen bereikbaar zijn voor een rijke bovenlaag, maar voor iedereen.

De uitbuiting van mensen en de planeet hebben één en dezelfde oorzaak: een ongetemd kapitalistisch systeem waarin de winst van de aandeelhouder belangrijker is dan het loon van de werknemer en het beschermen van onze leefomgeving. Een systeem waarin alles een prijs heeft, maar waarbij we van veel dingen niet meer weten wat de echte waarde is.

Klimaatpolitiek is keuzes maken. Iedereen wil een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen. Daarvoor moeten we de opwarming van de aarde nú stoppen en ambitieuzer zijn in onze ambities. Want klimaatverandering dreigt de aarde onleefbaar te maken. Wereldwijd zien we de gevolgen van de klimaatcrisis: overstromingen, droogte en branden. Dat zagen we deze zomer dichtbij huis in Limburg waar huizen en bezittingen werden weggeslagen door het water. En verder weg met de bosbranden in Californië en overstromingen in Bangladesh.

Joris en ik zijn ervan overtuigd dat met deze visie vol met ambitieuze plannen we de klimaatcrisis kunnen aanpakken. Hiervoor hebben we drie uitgangspunten genomen: klimaatbeleid moet betaalbaar zijn voor iedereen, de vervuiler eerlijk gaat bijdragen en de samenleving belangrijker is dan bedrijfswinsten.

Zo pleiten we - naast heel veel andere maatregelen - voor een aanscherping van de klimaatwet naar 65% CO2 reductie in 2030, een klimaatplicht voor grote bedrijven en een nationaal werkgarantiefonds voor mensen die werken in de fossiele industrie. En geen opening van vliegveld Lelystad, maar investeringen in betere internationale treinverbindingen. 

De komende maanden willen Joris en ik graag met jullie in gesprek over deze visie en plannen. Om jullie ideeën, suggesties en initiatieven te horen.

Lees hier de hele visie en laat jouw ideeën hieronder achter in de ideeënbus.