GroenLinks en PvdA kiezen ervoor om in een tijd van politieke fragmentatie en versplintering juist nauwer samen werken. De twee linkse partijen deden dit eerder al door in de formatie als blok op te trekken en geven hier nu een vervolg aan in de oppositie. PvdA en GroenLinks leggen een ambitieuze agenda neer, die een krachtig tegenwicht biedt aan de politiek van afgelopen jaren. Door een toekomstvisie neer te leggen met vijftien ambities, en onderliggende keuzes, die gericht zijn op het vergroten van de brede welvaart.

De twee partijen trekken hierbij samen op, en dat is niet vrijblijvend. Het betekent dat op deze vijftien onderwerpen de partijen samen het regeringsbeleid toetsen en hetzelfde stemmen. Daarnaast komen GroenLinks en PvdA samen met voorstellen om deze agenda te verwezenlijken. Het is een unieke stap in de recente politieke geschiedenis dat twee partijen samen de krachten bundelen in de oppositie.

Lilianne Ploumen: ‘In een tijd waarin de verdeeldheid toeneemt, doen wij het anders. PvdA en GroenLinks bundelen de krachten om de ongelijkheid te verkleinen en bestaanszekerheid te vergroten. Dat is hard nodig met de doorstart van Rutte III op komst.’

Jesse Klaver: ‘Dit akkoord is een belofte aan progressieve kiezers. Het is de belofte van samenwerking. De belofte om niet langer genoegen te nemen met kleine aanpassingen aan een economisch systeem dat al lang niet meer werkt. Dit akkoord is een alternatief: menselijk, eerlijk, duurzaam.’