Tineke Strik

Eerste Kamerlid en fractievoorzitter

Ik wil beginselen uitdragen als de gelijkwaardigheid van iedereen, naleving van mensenrechten, bescherming van wat kwetsbaar is en een open en solidaire houding naar Europa en de wereld

De bescherming van vluchtelingen, minderheden en de rechtstaat loopt als een rode draad door het leven van Tineke. Naast haar lidmaatschap van de Eerste Kamer is Tineke docent Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van Vluchtelingenwerk tot de Raad van Europa

Tineke studeerde sociaal-cultureel werk en Nederlands - en Internationaal Publiekrecht. Voordat Tineke in 1997 beleidsmedewerker justitie werd bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks werkte ze onder meer als consulent rechtsbescherming bij Vluchtelingenwerk Nederland. Van 2002 tot 2006 was Tineke wethouder in Wageningen. In 2012 promoveerde ze op de totstandkoming en de effecten van Europees asiel- en migratiebeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar rollen als docent migratierecht, bestuurslid van Defence for Children en senator is Tineke lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsstaat te bevorderen.

Hier staat Tineke voor

Bescherming van mensenrechten, binnen maar ook buiten Nederland, is voor Tineke een belangrijke drijfveer. Zo zet ze zich in voor het recht op een eerlijk proces en bescherming van privacy. Tineke is binnen Nederland een vooraanstaand deskundige op het gebied van vluchtelingenbeleid en migratie. Ook als Eerste Kamerlid maakt zij zich sterk voor een humaan asielbeleid.

Wetenswaardigheden

Door haar grote inhoudelijke expertise wordt Tineke vaak gevraagd om mee te schrijven aan verkiezingsprogramma's voor GroenLinks. Zo schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 en 2012 en was ze voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef voor de Europese Verkiezingen van 2014. Tineke is voorzitter van de Eerste Kamerfractie.