Vorige week stonden 24 humanitaire hulpverleners, waaronder de Nederlander Pieter Wittenberg, terecht op Lesbos voor het bieden van levensreddende hulp aan vluchtelingen en migranten. EU-landen voelen zich kennelijk vrij om onder het mom van ‘aanpak van migrantensmokkel’ humanitaire hulp te bestraffen. Zo is er ook in Italië onlangs een wet aangenomen die het bieden van hulp aan mensen in nood op zee aan banden legt. Ook de Italiaanse burgemeester Domenico Lucano hangt nog altijd een gevangenisstraf van 13 jaar boven het hoofd; puur en alleen voor het opzetten van een humaan integratieprogramma voor vluchtelingen. 

“Waar overheden vluchtelingen en migranten in de kou laten staan of zelfs hun handen aftrekken van het redden van levens, staan mensen met een sterk moreel kompas op om dat gat te dichten. Zij verdienen niets anders dan respect, maar krijgen in plaats daarvan een rechtszaak aan hun broek. Deze cynische tendens van EU-landen om hulpverlening aan vluchtelingen en migranten strafbaar te stellen is niet alleen in strijd met internationale verplichtingen, maar zendt ook de gevaarlijke en afschrikwekkende boodschap dat het tonen van medemenselijkheid bestraft wordt. Veel dieper dan dit kunnen we niet zinken”, aldus Strik. 

Volgens Strik wordt het tijd dat de Europese Commissie ingrijpt en de gaten dicht die nu misbruikt worden om hulpverleners aan te pakken. “De EU-regel over het mogelijk maken van ongeautoriseerde toegang geeft de EU-landen te veel ruimte om humanitaire hulpverlening strafbaar te stellen, terwijl dit in strijd is met internationale verplichtingen. Die richtlijn moet dus worden aangescherpt zodat humanitaire hulpverlening expliciet is uitgesloten van de definitie van migrantensmokkel”, vindt Strik. “Tegelijkertijd moeten EU-landen deze absurde vervolging loslaten. Ze moeten juist worden gedwongen om hun internationale verplichting om mensen in nood te redden en helpen te vervullen. Het is hoog tijd dat de echte overtreders worden aangepakt en de hulpverleners worden beschermd."