Snelwegen voor de wind
Snelwegen voor de wind

1500 extra windmolens langs snelwegen

Het Rijk moet grond langs snelwegen beschikbaar stellen voor extra windmolens. “Zo kunnen we echt een grote stap zetten richting meer schone energie”, stelt Bram van Ojik, de politiek leider van GroenLinks. Snelwegen vormen logische lijnen om windmolens langs te plaatsen. Bovendien geldt in de buurt van snelwegen een beperking voor bewoning vanwege het lawaai van de auto’s.

 

“We willen af van kolen, olie en gas.  We willen voor onze energievoorziening minder afhankelijk worden van dubieuze regimes, we willen aardbevingen in Groningen voorkomen en we willen de klimaatverandering tegen gaan. Dus moeten we overstappen op schone energie. Windenergie is daarvoor nu de beste optie”, aldus Van Ojik.

Nederland heeft ongeveer 2300 kilometer snelweg. Volgens GroenLinks is ongeveer de helft daarvan geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als een snelweg vlak langs een woonwijk gaat is dat geen goede plek voor een windmolen. Ook beschermde natuurgebieden en bijzondere landschappen komen niet in aanmerking.

Van Ojik:  “We denken dat er plek is voor ruim 1500 extra windmolens. Daarmee kunnen 3 miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien. Dat is een verdubbeling van de huidige productie in Nederland.”

De windmolens zouden de komende tien jaar gebouwd moeten worden. Zo blijft ook na afloop van het energieakkoord in 2023 het aandeel schone energie in Nederland groeien.

Waarom zijn snelwegen geschikt?

Snelwegen doorsnijden het landschap en vormen daarmee een logische lijn waarlangs de molens geplaatst kunnen worden. Dat voorkomt verrommeling van het landschap. Om snelwegen ligt nu al een zone waarbinnen beperkingen gelden voor bewoning. Snelwegen maken immers lawaai, beduidend meer dan windmolens. Door op een strook van ongeveer 100 meter breed langs de snelweg windmolens te plaatsen vallen ze binnen de hinderzone van de snelweg zelf.

Meer lezen? Hieronder kun je het plan 'Snelwegen voor de wind' downloaden.