Euro

Alleen constructieve dialoog voorkomt Grexit

Donderdag kwamen de Europese ministers van Financiën bijeen om zich over de noodsteun aan Griekenland te spreken, maar zonder resultaat. GroenLinks is bezorgd over de opstelling van zowel de schuldeisers als de Griekse regering. Een Grieks vertrek uit de eurozone moet voorkomen worden. “De beschuldigingen over en weer moeten plaats maken voor een constructieve dialoog”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout.

Update: Inmiddels is bekend dat er maandag een extra eurotop is ingelast om de eurocrisis te bespreken.

“Een Grexit is in niemands belang: van de EU noch van de Grieken. Het lost de chronische economische problemen van Griekenland niet op en brengt onverantwoorde risico's op langdurige economische en geopolitieke instabiliteit in Europa met zich mee.”

GroenLinks wil dat de vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de eurogroep medeverantwoordelijkheid nemen voor het opstellen een realistisch herstelplan voor Griekenland in plaats van het ene na het andere bezuinigingsdoel aan de Griekse regering voor te leggen. De eurogroep moet afstappen van deze crisisaanpak die jammerlijk gefaald heeft.

Eickhout: “Samen met Griekenland moet gekeken worden hoe het pensioenstelsel in samenhang met andere sociale voorzieningen op een sociale en financieel houdbare manier kan worden vormgegeven.” Het is aan de Griekse regering om deze hervormingen overtuigend en zo snel mogelijk uit te voeren. Een Grieks herstelplan gefinancierd uit publieke en private middelen zou zich onder andere moeten richten op het potentieel van duurzame energie waardoor het land energie kan gaan exporteren om zich uit de schulden te werken.

Het is hoog tijd dat de eurogroep de realiteit eindelijk onder ogen ziet: aan een schuldverlichting voor Griekenland is niet te ontkomen. “Alleen met een perspectief op duurzaam economisch herstel met draagvlak onder de Griekse bevolking, kan de eurozone zich eindelijk ontworstelen aan permanent Grieks crisismanagement”, stelt Eickhout.

“Alle politieke energie gaat op aan de Griekse crisis, terwijl er nog ongelooflijk veel moet gebeuren om van de eurozone een goed functionerende muntunie te maken.”