Europarlementariër Bas Eickhout: “Nu de Verenigde Staten met vele miljarden eindelijk aan hun groene transitie beginnen, moet de EU hen niet afremmen, maar zelf de ambitie opschroeven om leidend te blijven in groene industrie en technologie. Maar financiële steun voor groene industrie moet zo gericht mogelijk en moet worden vergezeld van een snellere afbouw van fossiele subsidies.”

De Europese Commissie wil soepelere staatssteunregels voor onder meer duurzame energie, het vergroenen van industriële processen en groene technologieën. Nog voor de zomer komt de Europese Commissie met een aanvullend plan voor een nieuw fonds om de concurrentiepositie van de Europese economie ook op langere termijn te versterken en onafhankelijker te maken van fossiele energie en autoritaire regimes.

Eickhout: “Het is cruciaal dat de ondersteuning van de groene industriële omschakeling niet wordt overgelaten aan EU-landen alleen. Dit leidt tot scheefgroei binnen Europa omdat veel EU-landen minder diepe zakken hebben dan Duitsland en Frankrijk, landen die nu veruit het grootste deel van deze investeringen voor hun rekening nemen."

Ook ontbreekt de garantie dat publiek geld daadwerkelijk leidt tot goede, groene investeringen op lange termijn en niet verdwijnt in de zakken van aandeelhouders of CEOs. “Daar moet echt meer aandacht voor komen bij de verdere uitwerking van de plannen die vandaag zijn gepresenteerd”, aldus Eickhout.

GroenLinks is niet te spreken over de opstelling van de Nederlandse regering die nu al de deur dichtgooit voor meer Europese investeringen om de Europese Unie te vergroenen. “Er is jaarlijks 520 miljard euro aan extra publieke en private investeringen nodig om de groene transitie te doen slagen. Daarnaast hebben we de gezamenlijke ambitie dat de EU onafhankelijker moet worden van andere landen. Het is een illusie te denken dat die investeringen van de grond komen zonder extra Europees geld”, besluit Eickhout.