Het Europees Parlement keurde dinsdag wetgeving goed die moet voorkomen dat opnieuw overheidsgeld nodig is voor het redden van banken. Niet belastingbetalers, maar aandeelhouders, schuldeisers en een door banken zelf gevuld resolutiefonds moeten de kosten dragen als een bank in nood komt. Het Europees Parlement wist cruciale verbeteringen af te dwingen in de onderhandelingen met nationale regeringen over de bankenunie.

“Het is volledig aan het onderhandelingsteam van het Europees Parlement te danken dat Europeanen niet worden opgezadeld met onwerkbare, trage en dus dure besluitvorming over het saneren of sluiten van een omvallende bank”, reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Ook komt er dankzij het Europarlement sneller een door de banken gevuld Europees vangnet, waardoor zwakke banken hun overheid niet langer meeslepen in hun val.”

Europese bankenunie

In juni 2012 besloten de regeringsleiders tot de oprichting van een bankenunie om een einde te maken aan de neerwaartse spiraal van ongezonde banken die leunden op steun van overheden met hoge schulden en economisch herstel in de weg zat. Maar onder leiding van Duitsland krabbelden de Europese ministers weer terug en raakte een effectieve Europese bankenunie onder onafhankelijk Europees toezicht steeds verder uit zicht. Hoewel de gesloten compromissen niet in alle opzichten bevredigend zijn, steunt GroenLinks de door het Europees Parlement afgedwongen verbeteringen.

GroenLinks is wel bezorgd over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gegrondvest. Eickhout: “Op aandringen van de Europese Groenen zal het Europees Parlement onderzoeken of er juridische stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat nationale regeringen het EU-verdrag met de bijbehorende checks en balances omzeilen.”