De ECB komt met een speciaal team dat zich op de groene transitie richt. De komende maanden wordt binnen de ECB verder besproken welke hervormingen het doorvoert om klimaatverandering tegen te gaan en het financieel systeem aan te passen aan de risico’s van klimaatverandering.

Taxonomie

Verder erkent Lagarde dat klimaatverandering een centrale taak is voor de ECB om prijsstabiliteit te garanderen. Daarnaast heeft de ECB ook als opdracht om EU-beleidsdoelen, zoals het tegengaan van klimaatverandering, te ondersteunen. Lagarde riep bovendien op tot gestandaardiseerde definities (“taxonomie”) van vervuilende economische activiteiten: een voorstel waar GroenLinks al jaren op hamert. 

Eickhout wil dat de Europese Commissie deze stap niet langer vooruitschuift en zo snel mogelijk met een voorstel komt voor een taxonomie van vervuilende activiteiten: “De Europese Commissie moet zo snel mogelijk met een voorstel komen voor uitbreiding van de groene taxonomie. Met een heldere definitie van de meest vervuilende economische activiteiten kan de ECB vervolgens als zeer belangrijke speler de groene transitie ondersteunen.”