De Waddenzee staat onder grote druk. Door de winning van gas en zout dreigt een uniek en waardevol stuk natuur verstoord te worden. Nu al is de bodem aan het dalen. Op dit moment loopt een onderzoek naar de ernst daarvan.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) moet de resultaten van dit onderzoek afwachten, voordat het nieuwe vergunningen voor boringen afgeeft, zegt het manifest. Want de ecologische schade die door boringen ontstaat is onomkeerbaar.

Wilde natuur behouden
“Het behoud van wilde natuur is belangrijker dan economisch gewin. De Waddenzee is een uniek wild natuurgebied. Boringen verstoren het evenwicht van het ecosysteem. Dat is schadelijk voor de natuur en de dieren en moeten we kost wat kost voorkomen”, zegt Tweede Kamerlid Laura Bromet. 

Het Waddenmanifest is een initiatief van de Statenfracties van GroenLinks, PvdA en D66 in Fryslân. Het wordt mede onderschreven door 35 Staten-, raads- en waterschapsfracties uit Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Dit is waartoe het manifest oproept:

  • Per direct te stoppen met de bestaande winning van zout, gas en overige delfstoffen in het Waddengebied.
  • En onder geen enkel beding nieuwe winning van gas, zout of overige delfstoffen toe te staan in het Waddengebied.