De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Canada over handelsverdrag CETA zijn afgerond. Voordat het akkoord ook echt inwerking treedt, zijn er echter nog een aantal belangrijke stappen die doorlopen moeten worden. We zetten de belangrijke momenten in dat proces voor je op een rij.

De procedure voor het sluiten van internationale verdragen door de Europese Unie is vastgelegd in het EU-verdrag. Officieel moeten de EU-landen (via hun ministers) de Europese Commissie machtigen om het verdrag namens alle landen te ondertekenen. Daarna begint het proces van ratificatie: het Europees Parlement en eventueel de nationale parlementen moeten het verdrag goedkeuren in een stemming.