Het nieuwe wetsvoorstel voor de luchtvaartsector van de Europese Commissie bevat goed en slecht nieuws, dat stelt Europarlementariër Bas Eickhout na het zien van de plannen. Het haalt aan de ene kant Europese druk van de ketel voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van de wereldwijde luchtvaart. Maar gelukkig zijn de plannen strenger voor luchtvaart binnen de EU, die moeten vanaf 2021 hun CO2-uitstoot jaarlijks steeds verder terugdringen.

In 2012 gaf de Europese Unie de rest van de wereld vijf jaar de tijd om met een internationale beprijzing voor CO2-uitstoot in de luchtvaart te komen. Zo niet, dan zouden alle vluchten van en naar de EU vanaf 2017 onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) gaan vallen.

“Die dreiging heeft geholpen”, concludeert Eickhout. Landen hebben in 2016 een klein stapje in de richting van een internationaal beprijzingsmechanisme gezet.

“De deal was echter zwak, en gaat pas vanaf 2021 in. Daarom is het cruciaal dat de Europese Unie druk op de ketel houdt.”

Helaas is dat niet het geval volgens Eickhout. “De Europese Commissie durft de wereldwijde deal niet af te vallen. Ik wil ervoor zorgen er een nieuwe deadline op tafel komt om drie druk er weer op te krijgen.”

Er is echter ook goed nieuws te melden over het voorstel. Eickhout: “Vluchten binnen de EU mogen vanaf 2021 elk jaar minder CO2 uitstoten. Dat was hoog tijd. En ik zal erop inzetten om het ambitieuzer te maken. Maar het is een begin. Eindelijk moet de Europese luchtvaartsector net als alle andere economische sectoren hun uitstoot terug gaan dringen.”