Een motie van GroenLinks in de Eerste Kamer behaalde tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen een meerderheid. Financieel woordvoerder Kees Vendrik wist zowel linkse als rechtse partijen te verenigen. "De cultuursector, waar al die hardwerkende creatieve zzp’ers werkzaam zijn, is onevenredig hard getroffen tijdens de coronacrisis. Dit is een mooie opsteker voor hen."

De culturele en creatieve sector levert in de optiek van GroenLinks een onmisbare bijdrage aan de Nederlandse samenleving en economie. "Het doet mij deugd dat politieke partijen over het brede spectrum dit erkennen", aldus Vendrik, wiens motie om een herstelplan op korte termijn vraagt. "Ik ben dus benieuwd waar deze regering, of mogelijk de volgende in het regeerakkoord mee gaat komen in de nabije toekomst. Datzelfde geldt voor de medeondertekenaars PvdA, SP, PvdD en OSF."

De financiële man van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks suggereerde tijdens het debat en in zijn motie om het herstelprogramma voor de culturele en creatieve sector onderdeel te laten zijn van het Europese Recovery Fund, waarvoor het nieuwe kabinet een voorstel zal indienen. Nederland kan aanspraak maken op 6 miljard uit dit Europese Herstelfonds. "Tot op heden heeft ons land nog niets ingediend omdat men dat aan de volgende regering wilde overlaten. Dat moment is bijna daar en dezelfde partijen zitten aan de formatietafel, dus we zullen dat kritisch volgen vanuit beide Kamers."