Cruciale stemming over foutenmarges emissienormen bij autotests

Vandaag stemt het Europees Parlement over het bezwaar tegen foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg. De EU-lidstaten kwamen eind vorig jaar tot een compromis dat volgens Europarlementariër Bas Eickhout de facto sjoemelsoftware overbodig zou maken. "Met zulke foutmarges hoef je niet meer te frauderen: het zou een gelegaliseerde verdubbeling van de nu geldende NOx-uitstoot betekenen tot 2021." Eickhout tekende samen met andere collega's verzet aan tegen dit compromis en kreeg de steun van de milieucommissie. Nu zal het gehele Europarlement zich moeten uitspreken.

Update: De autolobby wint, bezwaar is afgewezen

De uitstootnormen werden reeds vastgelegd in 2007. Volgens Eickhout is het daarom absurd om deze nu aan te passen omdat autofabrikanten er niet op voorbereid zouden zijn. "Het zou betekenen dat gezondheidswetgeving wordt herschreven naar de behoeften van de auto-industrie. In feite legaliseren de lidstaten de gepleegde fraude om aan de norm te voldoen."

Geen technische uitwerking, maar politiek besluit

Eickhout vindt het schandalig dat de lidstaten wetgeving 'herschrijven' in een technische commissie. "Het is bizar dat lidstaten zich verschuilen achter het argument dat dit slechts een technische uitwerking is. Het is overduidelijk een politiek besluit en doet de geloofwaardigheid van de politiek geweld aan."

De Europese Commissie probeerde het Europarlement nog te sussen met een aantal verzoeningsmaatregelen. Zo kwam de Commissie afgelopen week met een nieuw voorstel voor de keuring van auto's bestemd voor Europese wegen.

Eickhout: "Een degelijk voorstel waar we wat mee kunnen, maar de onderhandelingen met de lidstaten moet nog beginnen. De kans is groot dat op dezelfde wijze ook die wetgeving verwatert." Ook een verklaring van de Commissie over de reductie van de foutmarge tot ongeveer factor 1 in 2023 doet de wenkbrauwen fronsen: "Dit is geen bindende verklaring, en de lidstaten wilden hier geen steun aan leveren. Ik hoop dat mijn collega's door dit soort trucs heen prikken."

Spannende stemming

De stemming wordt zeer spannend, de christendemocraten zullen grotendeels tegen stemmen, alles hangt af van het stemgedrag van de sociaaldemocraten. "Hopelijk beseffen de sociaaldemocraten het belang van deze stemming, en schieten ze de onderzoekscommissie - die dieselgate tot op de bodem wil onderzoeken- niet af voor ze goed en wel begonnen is", aldus Eickhout.

Burgemeesters van onder andere Kopenhagen, Parijs en Madrid hebben de Europarlementariërs opgeroepen het compromis van de lidstaten te verwerpen. Met name in de steden kampt men met problematiek van luchtkwaliteit. Om die reden weert in Nederland bijvoorbeeld Utrecht oudere dieselauto's uit de binnenstad. Met succes: zij voldoet inmiddels aan de Europese eisen van luchtkwaliteit.